برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۲۴

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان 22 خرداد در مقابل پلیس پیشگیری و بازداشتگاه وزرا.

به نام هویت انسانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان روز 22 خرداد در مقابل پلیس پیشگیری، بازداشتگاه وزرا و کلانتری 148 تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عزیزانشان شدند.
روز یکشنبه 23 خرداد ماه ده ها نفر از خانواده های بازداشت شدگان روز 22 خرداد در مقابل پلیس پیشگیری،بازداشتگاه وزرا و کلانتری 148 تجمع کردند. عمده تجمع اعتراضی خانواده در مقابل پلیس پیشگیری بود.خانواده ها خواهان مطلع شدن از وضعیت و شرایط ، محل بازداشت و آزادی فوری و بی قید شرط عزیزانشان بودند.
اما مامورین سرکوبگر مستقر در پلیس پیشگیری برخوردی توهین آمیز و غیر انسانی با خانواده ها داشتند و از پاسخ دادن به خانواده ها خوداری می کردند. پاسخهای نیروهای سرکوبگر مستقر در پلیس پیشگیری به خانواده ها که با عربده کشی و داد وفریاد زدن همراه بود. آنها با کلماتی مانند؛ از اینجا برید ، برید برید، ما از آنها اطلاعی نداریم، اینجا نیستند و گاها هم خانواده ها را هول می دادند.
خانواده های دستگیر شدگان نسبت به برخوردهای غیر انسانی و توهین آمیز آنها اعتراض می کردند و به آنها هشدار می دادند که باید پاسخگو باشند و حق توهین کردند و برخوردهای غیر انسانی را ندارند. خانواده ها همچنین در مواردی اقدام به سر دادن شعار زندانی سیاسی، آزاد باید گردد، می نمودند.
تجمع اعتراضی خانواده ها از حوالی ساعت 08:30 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آنها به نیروهای سرکوبگر اعلام می کردند که تا آزادی فوری و بی قید و شرط عزیزانشان از آنجا نخواهند رفت.
از طرفی دیگر از کانالهای غیر مستقیم به تعداد کمی از خانواده ها گفته شد که عزیزانشان به زندان اوین منتقل شده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دستگیر شدگان است و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی آنها هستند.

23 خرداد 1389 برابر با 13 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل