برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۳۰

نرده كشی قطعه 257 توسط نيروی انتظامی!!!!


به نام هویت انسانی

نرده كشی قطعه 257 توسط نيروی انتظامی/بستن اتوبانهای منتهی به بهشت
زهرا.

بر اساس اخبار دريافتي حكومت ضد مردمي فضا و كنترل امنيتي شديدي بر سر
مزار شهيد قيام ندا آقا سلطان به راه انداخته است.براي جلو گيري از ورود
جمعيت وشركت كنندگان در مراسم شهيد نداآقا سلطان دور قطعه 257 را كلاً
داربست كشيده اند، و مانع تردد نفرات به داخل قطعه ميشوند,كليه ترددات به
قطعه مسدود گريدده است.


و يك مسير كه سراسر آن را نيروي انتظامي چيده اند,باز گداشته اند و اعلام
نموده اند كه فقط اقوام درجه يك اين شهدا ميتوانند به اين قطعه مراجعه
كنند.


مزدوران و عوامل امينتي با لباس سبز مخصوص همچنين با زدن ماسك به صورت
خود كه مانع شناسايي شوند جو و فضاي رعب و وحشت آفريده اند. تردد خودرو و
سرنشينان آنان در كليه مسيرهاي منتهي به قطعه و حتي خيابانهاي اطراف را
نيز با دوربين هاي مخصوص جهت شناسايي و ... فيلمبرداري ميكنند.يكي از
مادران كه قصد ورود به

قطعه براي اداي احترام به مزار شهدا داشت با برخورد شديد نيروي انتظامي
مواجه شد و او را برگشت دادند. درگيري بين مردم و نيروهاي انتظامي در
نزديك قطعه 257

رخ داد كه دو مرد مسن حدوداً 60 ساله توسط نيروهاي انتظامي در جا دستگير
گردیدند.

بيش از 100 ون نيروي انتظامي تمامي محيط بهشت زهرا و اطراف قطعه 257 را
اشغال

كرده اند و مانع هر ترددي به اين قطعه هستند.