برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۲۰

صدای سیلی که خامنه ای خورد ، تا دور دست ترین نقاط ایران به گوش همگان رسید!!!

به نام هویت انسانی
حاصل حمایت از تروریست و واردات بیرویه و غیر کارشناسی شده و باج به کشورهای مثلا همسایه ، به دست دولت کودتا وجناب خامنه ای رسید. اعمال دور چهارم تحریم ها ، علیه جمهوری اسلامی ، تصویب شد .
و خودی ها هم ، به آقایان پشت کردند و صدای رای ها همانند زنگوله ای بر تابوت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای ، به صدا درآمد و جرسی به پا خواسته که آوایش در گوش دولت کودتا طنین انداز شد. حمایت بی چون و چرا از سیاست های غلط و خون بار لبنان و حمایت از تروریست منطقه ، حاصلش یک رای ممتنع شد. حتی خودی ها هم دست رد به سینه ی جمهوری اسلامی زدند و به جناب خامنه ای پشت کردند و بالاخره شعار های جنبش سبز کار ساز شد و حساب کار دست روسیه و چین آمد.
آنها هم حمایت خود را با لایحه تصویبی، بر علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند و رای مثبت داده و به تحریم ها احترام گذاشتند.
چین که در این چند ماه اخیر بعد از کودتا، هم از توبره خورده بود و هم از آخور ، با واردات بیرویه دولت کودتا از این کشور ، برای این دولت سودبار واقع شده بود ، ولی آنها به هوش آمده اند و رای مثبت دادند.
در این چند سال آقای احمدی نژاد فقط خودش ، چینی نشده بود ، ولی سرتاسر بازارهای ایران را محصولات چینی فرا گرفته بود. ولی باز هم چینی های هوشمندانه عمل کردند و به ایشان پشت پا زدند وبا اینکه قطع رابطه با ایران ، می تواند به آنها ضربه اقتصادی بزند ، ولی آنها فکر جامعه جهانی می کنند.
در این میان روس ها هم جواب ، اربده کشی های آقای منتصب را تنها به عنوان یک همسایه ، با یک رای مثبت بر علیه جمهوری اسلامی ، دادند و نشان دادند که هم می تواند با ضکاوت دریای خزر را از آن خود کنند و هم به آقایان پشت کرده و به ریش آنها بخندند. حال در مجموع ، 12 کشور صاحب نام و نظر ، رای مثبت دادند و لبنان هم یک سیلی جانانه به صورت جناب خامنه ای زد و رای ممتنع داد و دو کشور سودجویی که گویا پایشان را جای پای چین و روسیه قرار داده اند، یعنی ترکیه و برزیل ، رای منفی دادند.
ولی رای این دو کشور سوخت شد و به حساب نیامد و تاثیری نگذاشت !! دور چهارم تحریم ها علیه ایران تصویب گردید!!!
آقای خامنه ای باید از صدام و صدامیان درس بگیرد. صدام هم در ابتدا تحریم ها بر علیه ش استارت خورد و در انتها کشورش با خاک یکسان شد و خودش هم .....