برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۴/۰۲

آیا خرداد ، خرداد بود ؟
به نام هویت انسانی

در این یک سال گذشته مردم ایران شاهد اتفاقات بسیار بوده اند!!!
یک دسته از خانواده ها، فرزندهای عزیزانشان را فدای جنبش دموکراسی خواهی ملت کردند !!!
یک دسته زندانی های دراز مدت گرفته اند !!!
یک دسته به آنها ظلم شد و مورد آزار و شکنجه و تجاوز قرار گرفتند !!!
یک دسته هم از دست جانیان و ولایت مداران جهل و نادانی ، ناچار به خارج از کشور ، سفر کرده اند و آوارگی را برگزیده اند !!!

به نظر من حال باید به موضوع کاملا منطقی نگاه کرد. ما یک مسیر پر فراز و نشیب را طی کرده ایم و در آن متحمل هزینه های سنگینی شده ایم !!! به نظر شما حالا در این نقطه باید سکوت کرد ؟؟!!
سکوت در این ایستگاه یعنی خیانت به خون های ریخته شده !!!
سکوت یعنی تائید نظام فاسد کنونی !!!
سکوت یعنی مشارکت در جنایت جمهوری ولایت وقیح !!!
نباید رو به عقب بروند !!! نباید با حرکت اشتباه ، مردم را سست و گمراه کنند !!!
آیا این بود عهدی که با هم بستیم !!!
سکوت در این مرحله جایگاهی ندارد . آیا کسانی که شهید شدند و یا مورد وحشیانه ترین شکنجه ها و تجاوزها قرار گرفتند ، برای این سکوت بی معنی ، هزینه شده اند ؟؟؟!!!
آیا کسانی که در این راه ترور و یا خودکشی شده اند ، برای این سکوت تلاش می کردند و هزینه شدند ؟؟؟!!!
آیا کسانی که خانه بدوش شدند و به کشورهای اروپایی و یا همسایه پناه برده اند ، برای این سکوت هزینه شده اند ؟؟؟!!!
هر چه مردم ایران سکوت کنند ، نظام حاکم ، بر مردم فشار را افزایش می دهد !!!
هر چه ما به عقب برویم ، او به جلو می آید ! این طبیعت عقب نشینی است !!!
هر چه ما مسکوت بمانیم ، نظام اسلامی حاکم بر ایران احساس درندگی بیشتری می کند !!!
وای بر ما که با حرکت اشتباه ،باعث می شویم که نظام ، فشار را بر برادران و خواهران مان در زندان های مخوف خود بیشتر کند.
وقتی از بیرون به موضوع نگاه می کنیم ، مشاهده می کنیم که دامنه ی اعتراضات خشکیده است و دیگر آن طراوت سال قبل را ندارد !! خرداد ماه امسال مثل سال گذشته نبود !!! امیدوارم که از سر گرفتن اعتراضات ، به خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی ، دل گرمی بدهیم و به آنها نشان دهیم که از هزینه هایی که آنها در این راه متحمل شده اند ، تا آخرین قطره خون دفاع می کنیم و برای ما ارزنده هستند.
ما پیروزیم ، چون حق با ماست .