برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۲۸

این است جمهوری ولایت وقیح!!!


به نام هویت انسانی
کار جمهوری ولایت وقیح به جایی رسیده که در فکر سرکوب و از بین بردن جنبش آزادی خواهی مردم است . آقای خامنه ای برای این کارها دیگر دیر شده ، جنبش همه گیر شده و اجتماع را از آن خودش کرده است.
جمهوری اوباشان در فکر این است که با فشار تورم و فشارهای اجتماعی ، از قبیل اینکه به ظاهر مردم خورده بگیرد و جیبشان را از راه پر کند. و یا اگر بتواند با اسرائیل جنگ به راه بیندازد ، تا اینکه مردم دیگر به آنها کاری نداشته باشند. دقیقا همان کاری که آقای خمینی در دهه ی اول این انقلاب سیاه انجام داد و با زیر بار نرفتن صلح هم آقای بنی صدر را حذف کرد و هم تعدادی افراد بی گناه را به خاطر عقاید و نقطه نظرشان از بین برد.
آیا واقعا این راه همان آزادی است که در اوایل این راه سیاه به مردم وعده می دادند؟؟؟