برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۳/۲۹

یادمان باشد....به نام هویت انسانی

يادمان باشد عشق را وارد کلام کنيم تا به هر عابري سلام کنيم و به هر چهره اي که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنيم زندگي در سلام و پاسخ است عمر را صرف اين پيام کنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام کنيم
يادمان باشد حرفي نزنيم که به کسي بر بخورد نگاهي نکنيم که دل کسي بلرزد خطي ننويسيم که آزار دهد کسي را
يادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نيست يادمان باشد جواب كين را با كمتر از مهر و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهيم
يادمان باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنيم و براي سياهي ها نور بپاشيم
يادمان باشد از چشمه درسِِ خروش بگيريم و از آسمان درسِ پـاك زيستن
يادمان باشد سنگ خيلي تنهاست... يادمان باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنيم مبادا دل تنگش بشكند
يادمان باشد براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ايم ... نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان
يادمان باشد هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نكنم تا تنها نمانم يادم باشد هيچگاه از راستي نترسم و نترسانم
يادمان باشد مبادا به ديگران حسرت بخوريم كه باعث غبار و اندوه دل مي شود .مبادا خود رو از ديگران بزرگتر بدانيم كه باعث كوچك آمدن ميگردد
يادمان باشد انسان در زندگي يك ستاره دارد و آن ستاره اراده است كه فقط بايد در آن ستاره بنگرد و خوشبختي را در آن جستجو كند
يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پر پر شدنش سوز و نوايي نكنيم پر پروانه شكستن هنر انسان نيست گر شكستيم ز غفلت من ومايي نكنيم
يادمان باشد سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است: از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي و هنگامي كه با تو به ناداني رفتار شود بردباري كني

يادمان باشد كه همه ما به اميدي زنده ايم پس هيچ وقت اميد هيچ كس رو نا اميد نكنيم چون اميد آخرين چيزيه كه آدم از دست ميده

يادمان باشد که هيچکس رو اميدوار نکنيم بعد يکدفعه رهاش کنيم چون خرد ميشه ميشکنه و آهسته ميميره .

يادمان باشد که قلبمون رو هميشه لطيف نگه داريم تا کسي که به ما تکيه کرده سرش درد نگيره و آزار نبينه

يادمان باشد قولي رو که به کسي ميديم عمل کنيم چون بدقولي اميدرو ازش ميگيره و بي اعتمادش ميكنه.

يادمان باشد هيچوقت کسي رو بيشتراز چند روز چشم به راه نذاريم چون امکان داره زياد نتونه طاقت بياره و بره .

يادمان باشد اگه کسي دوستمون داشت بهش نگيم برو نميخوام ببينمت چون زندگيش رو ازش ميگيريم يادمون باشه اگه كسي رو واقعا دوست داريم هرچه سريعتر غرورمونو زمين بذاريم و بهش بگيم چون ممكنه يكي زود تر از ما پيدا بشه واينكارو بكنه و تو حسرتش براي هميشه بمونيم

يادمان باشد كه هميشه عاشقان كشتگان معشوقند چون عشق واقعي يعني اينكه به هر قيمتي شده معشوق باشه و عاشق نباشه(عاشق سراسر فداي معشوق بشه)

يادمان باشد قدر چيزهايي كه داريم بدونيم (به خصوص پدر مادرامون) چون اسطوره ها تكرار ناپذيرند.