برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۴/۰۹

خامنه ای جنایت بس است ، اعدام را رها کن ؟؟!!!

به نام هویت انسانی
شکنجه و اعدام توحش و بربریت است و در ذهن من نمی گنجد که در قرن 21 هنوز در حکومتی ، اوباشان ولایت وقیح ، از شکنجه ، اعدام و تجاوز ، برای سرکوب معترضین سیاسی استفاده می کنند!!!
حتی فکرش هم انسان را اذیت می کند که در سرزمینی که روزی ، دارای اعتبار سیاسی بوده ، در حال حاضر انسان هایی را از بین می برند ، به خاطر اعتقادات سیاسی اشان!!!
در این چند روز بحث ها روی دو خانمی است که در معرض اعدام قرار دارند .
خانم سکینه محمدی و خانم زینب جلالیان در آستانه مرگ هستند!!!
سکینه محمدی به دلیل زنای محصنه محکوم به سنگسار شده و زینب جلالیان به دلیل اعتقادات سیاسی و وابستگی سیاسی به گروه های آزادی خواه ، که برای رهائی از چنگال استبداد می جنگند ، محکوم به اعدام شده است.
آیا می شود انسانی را فدا کرد تا عده ی دیگری عبرت بگیرند؟ آیا می شود انسانی را از بین برد ، تا انسان های دیگری مورد ارعاب و وحشت قرار بگیرند!!!
تمامی این جنایت های صورت گرفته ، مسئولیتش با شخص آقای خامنه ای است و تمام این دستورات را ضحاک زمانه تائید می کند و هموطنان ما را به خاک و خون می کشند!!!
جناب خامنه ای جنایت بس است !!! ایران را رها کن !!! کشور را به سمت نا امیدی برده ای ، این همه جنایت برای چیست ؟
به فرض زینب و سکینه را اعدام کردی ، آیا دیگر کسانی نیستند که جای خالی آنها را پر کنند؟؟؟
ما پیروزیم ، چون حق با ماست .