برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۹/۰۴/۱۱

در آستانه سالگرد 18 تیر، خواب را از چشمان استبداد بگیریم!!!


به نام هویت انسانی

به یکباره جان در ستم سوختن مرا بهتر از با ستم ساختن
من حرف میزنم حتی اگر به ضررم تمام شود.
من حرفی که احساس میکنم حق است را میگویم حتی اگر قدرتمندترین مخالفین را داشته باشم.
من بی پروا انتقاد میکنم حتی اگر از من ناراحت شوند.
من میگویم از احمدینژاد متنفرم حتی اگر شکنجه ام کنند.
من میگویم مرگ بر جمهوری اسلامی حتی اگر به قیمت جان شیرینم تمام شود...