برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۳/۲۰

زن پناهجوی ایرانی در آستانه دیپورت شدن به قتلگاه جمهوری اسلامی!


نامش مرضیه کمانگر است. او از خانواده ای است که دستکم ۱۵ نفر از بستگانش در مبارزه علیه جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند. خودش هم در ایران علیه رژیم فعالیت سیاسی داشته که این فعالیتها قبل از خروجش از ایران لو می رود. از سوی دیگر مرضیه در ایران از سوی همسرش به مرگ تهدید شده بود و به همین دلیل تا زمان خروجش به صورت مخفی در ایران زندگی می کرد. مرضیه در چنان شرایطی قرار گرفت که مجبور شد با وجود داشتن دو فرزند ۱۲ و ۱۶ ساله از ایران فرار کند.

اما حتی در سوئد نیز به فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه داد. اکنون اداره مهاجرت سوئد می خواهد او را به قتلگاه رژیم پس بفرستد. آیا کسی هست که از سرکوب شدید مخالفان سیاسی در ایران و شکنجه و اعدام آنها توسط جمهوری اسلامی خبر نداشته باشد؟ اگر او به ایران دیپورت شود بطور قطع با خطر جانی روبرو خواهد شد. این سیاست شرم آوری است که انسانی را آگاهانه به کام مرگ فرستاد. این را هیچ انسان شریفی نمی تواند بپذیرد. تصمیم دادگاه مهاجرت سوئد مبنی بر اخراج مرضیه باید فورا لغو گردد!

باید به کمک مرضیه شتافت و جان او را نجات داد. به اداره مهاجرت اعتراض کنید و نشان دهید که اینگونه رفتار غیرانسانی با انسانهای نیازمند حمایت را نمی پذیرید.

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد
٩ ژوئن ۲۰۱۱

ای میل و شماره فاکس اداره مهاجرت برای ارسال نامه اعتراضی:

Migrationsverket@migrationsverket.se

Fax: 08-593 611 01