برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۳/۲۴

مذهب افيون توده هاست


به نام هویت انسانی‌


در ایران تا بود ملا و مفتی

به روز بدتر از اینهم بیفتی

ایرج میرزا

اولين روحاني جهان...اولین شيادی بودکه به اولین ابله رسيد.

"ولتر"

يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند...

"دنيس ديروت"

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.

"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيلهبراي ساکت نگه داشتن عوام است.

"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم. پنجاه سال بعد،ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.

" جومو کيانتا"

مذهب تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است.

"ناپلئون"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.

"سوزان ارتس"

يش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند.اين طبيعى است. چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند.همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند.

"رابرت گرين اينگر سول"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.

"مارک تواين"

به من بگو قبل از تولد کجا بوده ايتا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.

"نيچه"

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كندكه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختنو شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني... ولي او تو را دوست دارد !

" جورج كارلين"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كهاخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.

" آرتور سي كلارك"

مذهب ،

آه خلق ستمديده است،

قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح.

مذهب افيون توده هاست .

"كارل ماركس"

آنجا كه علم پايان مي يابد،مذهب آغاز ميگردد .

" بنجامين ديزرائيلي"

دين،افساري است که به گردن تان مي اندازند،تا خوب سواري دهيد،و هرگز پياده نمي شوند،باشد که رستگار شويد...

"کائوچيو"

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

انیشتین

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

انیشتین

من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم.

انیشتین

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید..

انیشتین

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

انیشتین

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

انیشتین

مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.

انیشتین

زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

انیشتین

حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.

انیشتینجمع آوری
لادن بازرگان