برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۰۴

تقدیم به آرشان در بند میهنم که جان در کمان کردند


به نام هويت انساني
ب. آرام

جان در کمان بنهاده اند، تا مرز حرمان بشکنند

زنجیر های یاس را، با پتک ایمان بشکنند


با نور شمع جانشان، با عشق و با ایمانشان

وین شام تاریک و سیاه و سرد دوران بشکنند


در بند ضحاک زمان، بی باک چون شیر ژیان

ایرانِ در بندِ ستم را قفل زندان بشکنند


در جنگ با جور و جفا، با عشق و با مهر و صفا

هم ظلم و بیداد و ستم را پا و دستان بشکنند


روزه درفش کاویان، گرز فریدون جانشان

گرز ستم را در کف ضحاک دوران بشکنند


صابر بیا صابر بیا، گشتی هدایی بی فنا

شوری به جان همرهان، تا کاخ سلطان بشکنند


سهراب! ندای خونتان، وان هاله ی گلگونتان

چون صاعقه قلب شب تاریک ایران بشکنند


آرام چرا بنشسته ای، دلمرده و دلخسته ای

همراه یاران شو عزیز، تا قفل زندان بشکنند