برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

برای مسعود باستانی زندانی بدون مرخصی !
به نام هویت انسانی‌هر چه هم که بیاندیشمت،
باز سلول ها
کفاف حجم ایستایی تو را ندارند!
مسعود باستانی را آزاد کنید.