برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۱۳

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران :روز ۱۸ تیر باید علیه این ظلم, قفل سکوت را بشکنیمبیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران :روز ۱۸ تیر باید علیه این ظلم, قفل سکوت را بشکنیم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران درآستانه ۱۸ تیر بیانیه ای صادر کردند , در بخشی از این بیانیه آمده است : در سالگرد قیام و گرامیداشت روز ۱۸ تیر، باید علیه این ظلم, قفل سکوت را شکسته, و ندای زنده باد آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر میدهیم و خواستار آزادی زندانیان سیاسی به طو ر خاص دانشجویان دربند اسیرمان میشویم... مشروح کامل این بیانیه ای راست قامتان وطن دوست, وقت تمام کردن کار است. دانشجویان سراسر کشور هموطنان درتاریخ مبارزه ملت قهرمان ایران در هر روز و ساعتش برگی زرین از مبارزه نگاشته شده است . ماه خرداد خونین که یاد آور شهدای قیام سال ۸۸ است را پشت سر گذاشتیم و اینک تیرماه و خاطره کوی دانشگاه و حمله ناجوانمردانه نظام ولایت فقیه را در پیش داریم که چگونه دانشجویان آزاده را به خاک و خون کشیدند و به خیال خام خود خواستند که قلب تپنده و پیشتاز مبارزات را در نطفه اش خاموش کنند اما این حادثه تخم افشان جوانه های امیدی دیگر و قیام های سال ۸۸ شد و اثبات شد که ظلم پایدار نخواهد ماند . دانشگاه زنده است و دانشجو پیشتاز ملت ایران است . در روز ۲۲خرداد دومین سالگرد قیام سال ۹۰ همه اقشار مردم حضور خود را در خیابانهای تهران برای زنده نگه داتشن جنبش به ثبت دادند وادامه آنروز باید که تیر ماه در ادامه قیام, همانند سوریه و دیگر کشورها قفل سکوت در ایران نیز شکسته شود! چراکه این نظام پوسیده تر از آن است که بتواند به حکومت ننگین خود ادامه بدهد . جوانان انقلابی ایران هزینه گزافی برای مقابله با دیکتاتور داده اند و مسیر سبزو سفید و سرخ را فر اسوی ملت ایران قرار داده اند . پس ای دانشجویان و جوانان انقلابی همه باهم متحد شویم . در سالگرد قیام و گرامیداشت روز ۱۸ تیر باید علیه این ظلم, قفل سکوت را شکسته, و ندای زنده باد آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر میدهیم و خواستار آزادی زندانیان سیاسی به طو ر خاص دانشجویان دربند اسیرمان میشویم... دوران دیکتاتوری در خاورمیانه به پایان رسیده است زنده باد دانشجویان آزاده در بند درود بر شهدای راه آزادی
مرگ بر دیکتاتور
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران