برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۵/۰۱

زنده باد انقلاب اجتماعی کارگران اسرائيل


به نام هویت انسانی‌خاورميانه با يک اسرائیل سوسياليستی هيچ مشکلی ندارد در تلألوی شبح عاصی اميدهای بی قراری که از اسپانيا تا تونس را پَر وار در می نوردد تنها راه باقيمانده برای حل ابدی مسئلۀ فلسطين ، کمک مردمان آزادۀ جهان به قطب سوسيالسم مدرن کارگران و چپ جامعه ، و به طبقۀ کارگر , برای برقرای سوسياليزم واستقرار دولت شوراها , در خود اسرائيل است.