برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۵/۲۲

ماهی در خاکبه نام هویت انسانی


روزها در پی گذشت است و روزگار به سمت تبلیغات !

مردم دنیا و اکثر کشورها ، زیر فشار ، دولت ها و حکومت های نا لایق !!

از این وضعیت تنها جمهوری اسلامی است که از آب گل آلود ، ماهی می گیرد و به نفع خود دست به تبلیغ می زند !؟

چند روزی است که در انگلستان بر سر بی لیاقتی دولت و شخص آقای دیوید کامرون ، درگیری پیش آمده و مردمی که در حق شان ظلم شده و خصوصا نسل جوان در خیابان ها ریخته اند!

مردم بر سر حقوق شان به خیابان ها ریخته اند ، ولی هم چنان دیوید کامرون ، مردم را خراب کار و جانی می خواند ! درست حرکات پلیس و شخص ایشان ، ذهن ها را به سمت حکومت اوباشان جمهوری اسلامی ، می راند!!!

در این رفتارها و حرکات ، شباهات زیادی وجود دارد!؟ آقای احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک می خواند و آقای دیوید کامرون ، مردم را دزد و جانی می خواند!! در رفتارها و صحبت های این شخصیت ها ، نقاط مشترکی یافت می شود!

مردمی که به خیابانها ریخته اند ، شاید نتوانند خواسته اشان را عنوان کنند ، ولی برای فشار وارده که حاصل سیاست های غلط حکومت بوده به خیابانها ریخته اند!!!

با این رفتارها از سوی مردم ، ابتدا به ساکن عنوان می شود که نظام حاکم ، مشروعیت ندارد!!

حال در این وضعیت تبلیغات جمهوری اسلامی جالب است! نظامی که بر سر مردم خود این چنین آورده و مردم را به خاک و خون کشیده ، حال از آزادی حرف می زند و خواهان آزادی برای مردم انگلستان شده !

نظامی که از نظام های خون ریز طرفداری می کند ! حال قیام مردم انگلستان را ، قیام محرومین می خواند!!

می توان به جرات گفت :

که مردم ایران از ناراضی ترین قشرهای مردمی هستند و مشکل اساسی با این نظام دارند! حال نظام رفتارهای سیاسیون انگلستان را زیر ذره بین قرار داده و در تمام شبکه های تلویزیونی ، تبلیغات می کند و در این شرایط در حال جمع کردن مشروعیت برای خود است .

تعداد کشته شدگان را بالا و پایین می کنند ! ترجمه ی صدای معترضین را به دل خواه تغییر می دهد و....

جالب تر از جالب این است که نظامی که خود باعث نا امنی در خاورمیانه شده ، حال سنگ امنیت در انگلستان را به سینه می زند و نگران مردم این گوشه از دنیاست!!!

وقتی این رفتارها را از نزدیک در انگلستان می بینم و تبلیغات جمهوری اسلامی را از سوی دیگر می بینم ، تنها دل سوزی برای مردم می توانم بکنم و آنهایی که مانند ماهی در خاک وطن گیر کرده اند و باید در آتش نادانی این نظام بسوزند ! واقعا نمی توان سر راحت زمین گذاشت!

نظامی که از روی بی لیاقتی ، باعث می شود سالیانه افراد فعال و نخبگان راهی کشورهای غربی شوند ، حال درب کنسول خود را در لندن بر روی معترضین باز می کنند!!

واقعا خجالت آور است!!

نظامی که نمی تواند امنیت خودش را تضمین کند ، به فکر ارسال نیرو به کشورهایی چون سوریه و انگلیس و .... است!!

واقعا خجالت آور است!!

امیدوارم روزی را با چشم ببینم که این کره خاکی ، تهی از نقض حقوق بشر شود و همه ی مردمان به دور از هر گونه تبعیض ، در کنار هم زندگی کنند و شاهد یک اجتماع سبز باشیم و دیگر از این دست درگیری ها را شاهد نباشیم.

زنده باد زندگی

سرنگون باد جمهوری اسلامی

بهمن مرادیان پی