برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۵/۱۷

آلت ، عادت و ...!!!


به نام هویت انسانی

به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی و آزادی سرزمین خودم ، ایران زمین از دست اشغال گران جمهوری اسلامی!!!
تقرییا نزدیک به 2 سال است که از وطنم دورم و همه ی هستی ام را از دست داده ام و در ایران جا گذاشته ام و به اجبار تهران و ایران را ترک کرده ام!!! دراین مدت سختی های بسیاری را متحمل شده ام ، ولی کم نیاورده ام و مقاومت کرده ام.
در ایران حقوق مردم چه از دید مدنی ، چه از دید سیاسی ، اجتماعی به صورت گسترده نقض می شد و می شود!!! در کشوری که نام خود را جمهوری اسلامی نهاده ، نه به واژگان جمهوری احترام می گذارند و نه به ...
انتخابات که یک اتفاق سرنوشت ساز است و مردم باید برای خود تعیین تکلیف کنند ، رای مردم آلت دست قرار می گیرد و مردم بازیچه می شوند و بهای سنگینی را می پردازند و چهره ی واقعی حکومتی خون ریز را در سر تا سر جهان نمایان می کنند!!!
زیر پا گذاشتن حقوق بشر یک عادت شده و بنده در ایران و کشورهائی که به اجبار از آنها گذر می کنم ، این نقیصه را با دید مستقیم ، می بینم!!! آیا باید این گونه باشد و به صورت گسترده در اکثر کشورها نقض حقوق بشر را باید دید؟؟؟
بنده به عنوان کسی که کارهای خبری ، سیاسی کرده ، سعی بر این دارم که این گونه رفتارها را به سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر ، گزارش دهم و این عادت را از بین ببرم.
در کشوری مثل ایران ، افراد حق انتخاب ندارند ، حق آزادانه فکر کردن را از آنها گرفته اند ! حق آزادانه انتخاب کردن مذهب و پرستیدن و یا رد کردن دین و مذهبی را ندارند و باید به اجبار در حال اجرا باشند!!!
در غیر این صورت جان شیرینشان را از دست می دهند!!!
به امید روزی که معنای واقعی جمهوری را با پوست و استخوان حس کنیم.
حال از شما مخاطب عزیز درخواستی دارم و می خواهم به کلمه آلت و عادت و ... فکر کنید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی آزاد.
بهمن مرادیان پی {بهمن بهنود}