برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۰۹

Save the lives of political prisoners in Iranبه نام هویت انسانی

دادنامه ی اعتراض به بریدن درختان آمازون ، توسط هزاران ایرانی و

میلیونها فرد در جهان امضا

می شود ، که باعث شادمانی و نشانه فرهنگ بالای مردم است.

ولی وقتی گفته می شود که برای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی،

دادنامه ی زیر را امضا

کنید، بیش از ۱۶۰۰ نفر در طول ۳ ماه آنرا امضا نمی کنند !

نام این کوتاهی را چه باید گذاشت ؟

حتی می توان گمنام امضا کرد ؟!


Save the lives of political prisoners in Iran


Raise Your Voice in Solidarity with The Political Prisoners in Iran.2011Political prisoners in Iran had several hunger strikes to protest the inhuman and unsafe condition of prison that put the life of all political prisoners in danger. We salute their struggle and support their demand “safety for all political prisoners and prisoners of conscience”. We, the undersigned organizations and individuals strongly support their demand and hold the Islamic Republic of Iran (IRI) accountable for their health and well being. The political prisoners in Iran are held in custody under severe conditions, and are persecuted in practicing their basic human rights. While demanding the protection of their lives and their dignity, we call for their immediate release. The Iranian regime with desperation to cover up its crimes has disregarded United Nations (UN) requests and has not allowed the UN Special Rapporteur of the Human Rights Council to enter and investigate Human Rights violations in Iran. We appreciate and encourage further efforts of the Human Rights Council and ask all UN member governments to place pressure on the Iranian government in accepting the UN request. The lives of the political prisoners who are on hunger strike are in danger. We have already lost Hoda Saber and cannot afford to lose any others to the criminal acts of IRI. We also make appeal to all who value human lives and freedom, and ask they raise their voices and support the just demands of all Iranian political prisoners while forcing the Iranian government to allow the investigation of the UN Special Rapporteur.


نامه‌ای خطاب به:

دبیرکل سازمان ملل، آزادیخواهان و شخصیت‌های ادبی، هنری و سیاسی در جهان،
روئسای کشورها ، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری بین المللی از جمله شورای
حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسای احزاب سیاسی در اپوزیسیون ایران.

همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی :

ما به این پیکارگران در بند درود می فرستیم. شجاعت و ایستادگی آنان را می ستاییم و از دادخواهی آنها که تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی در راس آن قرار دارد، قویا پشتیبانی می کنیم.
ما رژیم جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان یکایک زندانیان سیاسی می دانیم و خواستار آزادی بلادرنگ همه آنان هستیم.
ما مخالفت و کارشکنی مقامات جمهوری اسلامی ، با ورود گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را عملی بی شرمانه می دانیم و آنرا بشدت محکوم می کنیم.
ما افراد حقیقی و حقوقی امضا کننده این دادنامه، از همه آزادیخواهان جهان، روئسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم ، که مسئولین جمهوری اسلامی را وادار به صدور ویزا برای گزارشگر ویژه، آقای احمد شهید نمایند ، تا ایشان بتوانند هر چه زودتر از همه زندان های کشور بازدید و با زندانیان دیدار کنند.
شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری و نهادهای زیر، تهیه کننده این دادنامه بوده و از همه آزادیخواهان ، نهادهای انسانی ، حقوق بشری و احزاب دموکراتیک ، در سطح جهانی درخواست می شود ، که با امضای آن، به ما پیوسته و پشتیبانی خود را از زندانیان سیاسی و ملت ایران اعلام کنند.

لطفا برای امضای دادنامه ، روی لینک زیر ، کلیک کنید :

sign the petition

http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html