برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۰۷

تناقضات قرآن
به نام هویت انسانیپس از گذری عمیق و سرچ در مورد ادیان مختلف و کتاب های آنها ، لاجرم دست به یک پروژه ی تحقیقاتی زده ام .
در حال حاضر مقاله ای را به اتمام رسانده ام که بیشتر مرتبط با دین اسلام و کتاب این دین است. دینی که یک سری کشورهای آفریقائی و دیگر کشورهای دنیا آن را نمایندگی می کنند.
متاسفانه کشور عزیزمان هم بر سر همین دین ، ضربات زیادی را متحمل شده است.
در هر صورت در این مقاله سعی کرده ام به یک سری تناقضات بپردازم. تناقضاتی که در اسلام است و اسلامیون آنها را قبول نمی کنند. کوشش من این بوده که از کتاب اصلی این دین یا بهتر است به زبان خودِ این عزیزان عرض کنم : "کتاب آسمانی" یا همان قرآن یک دسته از تناقضات را برگزینم و در این مقاله برای مشاهده ی عموم بگذارم .
شاید این تحقیق باعث شود ، یک سری وجدان های خوابیده ، بیدار شوند ، و به دریای انسانیت نزدیک و نزدیکتر شوند.
البته این کار را نفراتی قبل از من هم انجام داده اند ، ولی بنده با قلم خودم قصد خلق این تناقضات را دارم.
امیدوارم روزی را شاهد باشیم که ایران و تمام مردم کره ی زمین ، خلاصی را بدست آورند و آزاد و رها به زندگی پُر مهرشان برسند.

سوره ی یس (آیه ی 37)
1- و نیز خورشید تابان ، که بر مدار معین خود ، دائم بی هیچ اختلاف به گردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانا و مطلق است. و در آیه بعدی می گوید : نَه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نَه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند !


نتیجه :
- امروزه می دانیم ، این زمین است که بدور خورشید می گردد. در گذشته این طور تصور می شد که خورشید بِدور زمین می گردد ! ولی این که خدا به چنین امری اشراف نداشته باعث تعجب است !
- در ضمن این را هم ، همه خوب می دانند که در کشورهای شمال اروپا مانند فنلاند و سوئد و ... و دیگر مناطق ، توازن شب و روز معنائی ندارد ! زیرا : برخی 6 ماه روز هستند و 6 ماه شب ، و یا بیشتر شب را مشاهده می کنند. واین سبقتی که در آیه ی بالا ذکر شده بیشتر جنبه ی نوشتاری دارد ، زیرا سبقت کاملا محسوس است.

سوره ی رعد (آیه ی 2)
2- خداست آن ذات پاکی که آسمان را چنان که می نگردید ، بدون ستون بر افراشت ،آنگاه با کمال قدرت ، عرش را در خِلفت بر افراشت و خورشید و ماه را مسخر اراده ی خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش درآیند.

نتیجه :
در اینجا آسمان را چون جسمی حجیم دانسته ! که بدون ستون برپاست و برای خورشید هم گردش قائل شده است !
اگر منطقی به این مورد نگاه کنیم ، آیا این چنین است ؟

سوره ی بقره (آیه ی 188)
3- ای پیغمبر: اگر از تو سوال کنند ، که سبب بدر وهلال ماه چیست ؟ جواب بده : که در آن تعیین اوقات عبادت حج و معاملات مردم است ونیکوکاری به این نیست ، که از پُشت دیوار به خانه در آیید ، چه این کار ناشایسته است ، نیکویی آن است که پارسا باشید و به هر کار از راه آن داخل شوید و تقوا پیشه کنید که رستگار شوید.

نتیجه :
- از شما می خواهم ، به انسجام این آیه توجه کنید ؛ بعد از صحبت از علت بدر وهلال ماه ، بلا فاصله می گوید : نیکو کاری به این نیست که از پشت دیوار به خانه در آیید. این دو چه ربطی به هم دارند! آیات بی سر و ته نظیراین ، در قرآن فراوان است.
- آیا کره ی ماه و زمین میلیاردها سال قبل ، برای تعیین ایام حج و معاملات آفریده شدند؟
- در قسمتی که می گوید به هر کار از راه آن داخل شوید ، منظورش این است که همانندگرائی را ترویج دهید ! یعنی اگر کسی به شما بد کرد ، بد با او رفتار کنید و یا همان ضرب المثل : چشم به چشم ، دندان به دندان !
- آیا به نظر شما خدائی که می گویند : رئوف است و بخشنده ، باید چنین صفاتی داشته باشد ! در این قسمت هیچ گونه عدالت و یا ترویج افکار مثبت را مشاهده نمی کنیم !

سوره ی بقره (آیه ی 28)
4- او خدایی است ، که همه ی موجودات زمین را برای شما خلق کرد ! پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت ! و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت ! و او به همه چیز داناست.

نتیجه :
- اگر همه ی موجودات ، برای انسان خلق شدند ، پس موجوداتی که میلیونها سال قبل از خلقت انسان نسلشان منقرض شده بود ، برای چه خلق شدند ؟
- از طرفی انسان جوان ترین مخلوق می باشد ، چگونه موجودات دیگر میلیونها و شاید میلیاردها سال ، زودتر برای او آفریده شدند ؟!
- هیچ فضا نوردی نگفته که آسمان هفت طبقه است !

سوره ی انعام ( آیه ی 96)
5- و نیز اوست که چراغ ستارگان را برای راهنمایی شما ، در تاریکی های بیابان و دریا ، روشن داشته ! همانا ما آیات خود را برای فهم اهل فکرت ، به تفصیل بیان کردیم!

نتیجه :
- بیش از4میلیارد کهکشان وجود دارد ، که هر کدام ، بیش از4 میلیارد ستاره دارند؛ بعضی از آنها ، آنقدر از ما دورند که میلیونها سال طول می کشد ، تا نور آنها به ما برسد؛ آیا پذیرفتنی است که آنها برای راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها روشن شده باشند ؟!

سوره ی یونس (آیه ی 5)
6- علت آفرینش ماه و خورشید را وسیله ای برای شمارش سنوات وحساب ایام اعلام می کند!

نتیجه :
مثل اینکه ، دلیل بارش باران را تشنگی ماهیان بدانیم !

سوره ی یونس (آیه ی 66)
7- او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود ؛ که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار است.

نتیجه :
- آیا خدا نمی داند ، که در بعضی از جاهای این کره ی خاکی ، 6 ماه شب و 6 ماه روز است؟
- پس درمی یابیم که در قسمت هائی که ، شب بیشتر است ، همیشه آسایش بیشتر است ! و در قسمت هائی که روز بیشتر است ، نابسامانی آن قسمت را فرار گرفته است !
به نظر شما این طور است ، آیا واقعا قابل درک است ، همچنین سخن مضحکی ؟!

سوره ی زخرف (آیه ی 12)
8- آن خدایی که همه ی موجودات عالم را جفت آفریده و برای شما کشتی ها و چهار پایان را در آب و خاک مقرر فرمود.

نتیجه :
- اما نَه ؛ همه ی جانوران عالم جفت نیستند. برای مثال تک سلو لی ها از جمله امیب ، دارای جنس نروماده نیستند ؛ وموجوداتی هستند که هردو سلول نر و ماده را با هم دارند (موجودات هرمافرودیست) . و همچنین بسیاری از موجودات تک سلولی نیستند ولی‌ "تک جنس" هستند ، یعنی‌ برای تولید مثل به جنس مخالف نیازی ندارند ، مثل حلزون ها، کرمهای خاکی و غیره...
و نَه کشتی از مخلوقات خداست ، کشتی را انسان ساخته است نه خدا . -

سوره ی حج (آیه ی 65)
9- و آسمان را دستور او نِگه داشته که بر زمین نیُفتد !

نتیجه :
آیا آسمان جسمی حجیم است ، که قابل اُفتادن باشد؟ -

سوره ی کهف (آیه ی 84-100)
10- ما او را در زمین تمکین و قدرت بخشیدیم ، او هم از آن رشته و وسیله ی حق پیروی کرده و موفقییتها می یافت ، تا هنگامی که به مغرب رسید ، جایی که خورشید را چنین یافت که در چشمه های آب تیره رُخ نهان می کند.

نتیجه :
در کجای دنیا خورشید ، در چشمه های آب تیره غروب می کند ؟!

سوره ی بقره (آیه ی 221)
11- و سوُال کنند از تو دربارهُ عادت ماهانه زنان بگو آن رنجی است برای زنان!

نتیجه :
- آیا عادت ماهانه ، چیزی به جز نشان دهنده کار دستگاه تناسلی زنان است ؟
این رویکرد ، نتیجه ی طبیعی کارکردِ ، هورمونهای خاص است. آیا مراد از این خون ریزی ، رنج برای زنان است؟ اگر اینطور است خدای بد جنسی داریم !
- به چه دلیلی باید رنج برای زنان اتخاذ بشود ؟ آیا این تعبیر همان حق و عدالت خداست ، که وِرد زبان مذهبیون است ؟!

سوره ی آل عمران (آیه ی 12)
12- نشانه و آیتی از لطف خدا به شما موُمنین ، این است : که چون دو گروه با یکدیگر روبرو شوند ، گروه موُمنان را کافران دو برابر به چشم خود بینند ! وخداوند یاری و توانایی دهد به هر که خواهد ، البته به این آیت الهی اهل بصیرت اعتبار جویند.

نتیجه :
- طبق این آیه ، پیروز شدن در جنگ ها هم وابسته به خواست خداست! و تاکتیک نظامی و مهارت و تعداد نفرات نقشی ایفا نمی کند ! معلوم نیست چرا لشگر حسین ، در چشم دشمنان دو برابر نشد !؟ در صورتی که حتی دو برابر شدن تعداد نفراتش ، باز هم دردی دوا نمی کرد. چرا که تازه عده آنها به یک صد و اَندی می رسید ،که در برابر نیروی 3000 نفری دشمن باز هم کم بودند. حتما" خواست خدا بوده که نوه ی محمد ، شکست بخورد !؟
- البته از عنوان کردن اسم حسین و یا محمد ، مقصود تایید آنها نیست ، زیرا در این تناقضات باید گشت و نمونه هایی داستانی عنوان کرد ، شاید تلنگری بر دوستان مذهبی وارد شود.
- اگر کسی دین داشته باشد و بی اعتبارباشد ، آیا دین برای او اعتبار می شود و یا خدایش ضمانت او را می کند و یک اعتبار جاودانه ، نصیبش می شود !؟
یا بهتر عرض کنم :
اگر کسی در بانکی بد حسابی کند ، ولو اینکه صرفا خدا هم دارد ، آیا بانک با یک بار بد حسابی ، دیگر برای او اعتباری قائل می شود ؟
پس در می یابیم که خودمان هستیم که به خودمان اعتبار می بخشیم و نه خدا و تصویر خرافه و...

سوره ی تسا ء (آیه ی 11)
13- حکم شما در حق فرزندان شما این است : که پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بیش از دو نفر باشند ، فرض هم دو ثلث تَرکه است و اگر یک نفر باشد ، نصف و فرض هر یک از پدر و مادر ،سدس تَرکه در صورتی که میّت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد ، در این صورت مادر یک ثلث تَرکه و اگر میّت را برادر باشد ، در این فرض مادر سدس خواهد بُرد. پس از آنکه حق وصیّت و دین ، که به مال میّت تعلق گرفته استثنا شود.

نتیجه :
- بنا به این آیه ، اگر مَردی بمیرد وهمسر، پدر ، مادر و دو دختر داشته باشد ، سهم ارث آنان به این قرار خواهد بود : همسر 8/1 مادر6/1 پدر6/1 دختران3/2 ؛ اگر نسبتهای زیر را جمع کنید متوجه ی اشتباه این عالم عالمان خواهید شد : 8/1+6/1+6/1+3/2=3/7 ملاحظه می فرمایید که کسر بزرگتر از واحد شد !
- در ضمن به چه دلیلی ، پسر باید دو برابر، سهم بِبَرد ؟ این فرق برای چیست ؟
اگر این چنین است ، این موضوع بر وقاحت خدا می افزاید .

سوره نساء (آیه ی 12)
14- سهم ارث شما مردان از تَرکه زنان نصف است ، در صورتی که آنها را فرزندی نباشد و اگر فرزندی باشد ، ربع خواهد بود ! پس از خارج کردن حق وصّیت دینی ، که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع تَرکه ی شما مردان است ! اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ، ثمَن خواهد بود ، پس از ادای حق وصیّت و دین شما و اگر مَردی بمیرد ، که وارثش کلاله ی او باشد (برادر و خواهر امی ، یا هر خواهر و برادری) یا زنی بمیرد ، که وارثش یک خواهر یا برادر باشد ، در این فرض سهم ارث هر یک از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشد ، همه ی آنها ثلث تَرکه را به اشتراک ،به ارث برند.

سوره ی نساء (آیه ی 176)
15- ای پیغمبر کلاله فتوا خواهند ، بگو خدا چنین فتوا می دهد که هر گاه کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد و او را خواهری باشد ، او را نصف تَرکه است و او نیز از خواهر ارث بُرد ، اگر خواهر را فرزندی نباشد و اگر میّت را دو خواهر باشد آنها را دو ثلث تَرکه است و اگر میّت را چندین خواهر و برادر است ، در این صورت ذکور دو برابر اناث ارث می برند.

نتیجه :
- از سه آیه ی بالا چنین بر می آید :
که اگر مردی بمیرد ، همسر ، مادر و خواهرش را به عنوان وارثین به جا بگذارد؛ بنا بر
آیه ی12 :همسرش 4/1و بنا بر آیه ی 11 :مادرش 3/1 و بنا به آیه ی 176 :خواهران3/2 ارث می برند. بار دیگر نسبت ها را با هم جمع می کنیم اگر همه ی این نسبت ها را در یک عدد ثابت ضرب کنیم و بعد آنها را با هم جمع کنیم ، ملاحظه می کنید که باز هم کسر بزرگتر از واحد خواهد شد !
- در ضمن پیچیده گی این موضوع و طرز عنوان کردن این مورد ، طوری است که شاید یک سری از مومنین سینه چاک ، قدرت درک آن را نداشته باشند ! و همین با کلمات بازی کردن و عوام فریبی و شیاد بازی هاست که می تواند انسان ها را گمراه کند ! انسان ها با چشم و گوش بسته ، یک بسته به اسم خدا و مذهب را از پیشینیان خود به ارث بُرده اند و کوچکترین تحقیقی در مورد این موازین نمی کنند و نکرده اند !
جستجو نمی کنند که دریایند که آیا این بسته محتوی منطقی در بَر دارد و یا پُر از خرافه و تصویر سازی است ! در واقع هیچ گاه نخواستند ، زیرا ضعیف بوده اند و همیشه خواسته اند که در برابر مشکلات خود را به جائی وصل کنند.
انسان ضعیف از تاریکی و مقابله با مشکلات زندگی می ترسد و همین ترس قطعا برای او مشکل آفرین می شود !؟
همین ویژگی ها باعث شده که شیادین مذهبی ، مکر خود را قالب داده اند و آن را علیه انسان های ساده لوح استفاده می کنند و کرده اند !
مکر خود را در قالب خدا و مذهب و هزار و یک چیز پوچ ، به خورد انسان های ضعیف حال داده اند !
اگر ما هر کدام روزی چند دقیقه ، به مسائل ایدئولوژی ، منطقی نگاه کنیم ، هیچ وقت تسلیم خرافه نمی شویم و اصل را هویت قرار می دهیم و یا ورود به دریای انسانیت ، برای آینده حال و دورتر ، برنامه ریزی اثربخش ، انجام می دهیم.
وابستگی به رویا و افسانه می تواند ،چرخ های زندگی مان را خورد کند و این از کارافتادگی می تواند تبعات سنگینی برای ما در بَر داشته باشد و سرشت زندگی مان را از هم بِپاشاند.
ساختن آینده ای عالی بدست خود انسان میسر است و اوست که می تواند نگران خود باشد و خلاصی را بخواهد و به دور از هرگونه ایدئولوژی و خرافه و جهالت به زندگی اش سامان ببخشد.
اگر شما از همین امروز اعتقادتان تغییر کند و وارد دریای انسانیت بشوید ، وارد محفلی می شوید که ، لذت از زندگی را با پوست و استخوان حس می کنید ، بدور از هرگونه خط قرمز.
این تفکر ناب ، دسترنج کسانی است ، که مانیفست کمونیست ، مبنای کارشان بوده و هست.
موفق باشید.
Bahman Moradian Pey
29/Sep/2011
Sheffield / United Kingdom