برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۱

این چنین است...
به نام هویت انسانی

این چنین است ، که مرا ، راهی غربت کرده اند !
این چنین است ، که نویسم ، شب تا صبح ، چرا ؟
این چنین است ، که مرا ، ره به سوالی کرده اند !
به سوالی که مرا ، سوی جواهر برده است!
که
درد ، قلم ، ورق تنهاست !
و همین تنهایست ، که مرا جوهره ی انسانیست !
و چرا ؟
باید از این ره به سوالی شود ، آیا
همه را ، از یاد بردند ، مرا ؟
و یا
با خود ؛ به همان سان بردند ؟!
و سوالی که درونم ، زده فریاد ، چرا ؟!
که چرا ؟! خلق ستم بسیار دیده است ؟! چرا ؟!
قلب دنیا ، دل دنیا ؛ فشار است مرا !
و فشار است که چرا ؟ ره به سواحل زند آن ، بهمن را !
و منم ، ذهنمو ، افکارم را !
و دلم ، ریشه و بوستانم را !
و همان بهمن را ، آنچه هست ، باید هم اکنون باشد !
و بکاود ، این زمین را ، که چرا ؟ بهمن در این جاست ؟ چرا ؟!

بهمن مرادیان پی
یونایتد کینگدوم / شفیلد
11/09/2011
21:45pm