برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۴

همیشه...
به نام هویت انسانی


مرا ره به کتابی است اینجا
چرا ، چون که جوابی نیست اینجا
کتابم که همیشه باز بوده
مرا فعالیت پیوسته بوده
همیشه خواسته هایم دسته بوده
همیشه رویدادها ، خسته بوده
مرا چون که پراکتیک و قوی بوده همیشه
تمام سیکل ها را خسته بوده در همیشه
همیشهُ و همیشهُ و همیشهُ
مرا همیشه جدی و مُصمم
مرا پیوسته رادیکال است اینجا
چرا چون که همین بودم ، در آنجا
مرا آرمان آزادی کتاب است
کتابی با صفحات زیاد است
کتابی که تمامش ، از طلا بوده برایم


Bahman Moradian Pey
11/09/2011
Time :13:00 PM
SHEFFIELD LIBRARY IN united kingdom