برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۵

سلام من را به خدایت برسان ! و بگو خود حافظبه نام هویت انسانی

همچنان حدیث بگو و قرآن بخوان !
سینه چاک بده و خدا ، خدا کن !
تو موفق شدی ...
وقتی به زنی حامله تجاوز شد !
وقتی بطری جواب اعتراض برادرم شد !
از خدا بریدم ! سلام من را به خدایت برسان
و بگو :
خود حافظ.
من ارشاد شدم.
------------------------------------
.زین پس دوستان ما می توانند به جای خداحافظ دوستان مذهبی بگویند : خود حافظ.
زیرا تنها خودمان هستیم که می توانیم از خودمان دفاع کنیم.
------------------------------------
ویرایش شده ی متن دوست عزیزم درنا.