برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۶

گرداب خاطره ها
به نام هویت انسانی


توی بن بست همه خاطره هام
با خودم فکر می کنم
باز همش دلتنگی است
باز می رم گُم می شَمُ ، کم رنگی است
باز دورم دیواری است !
از همه کهنگی ها ، دل سنگی است !
باز دلم گرفته و می خوام بِرم سوی خودم
من هَمش فکر می کنم
توی این بیماری صد رنگی
آدم ها ، خاکستری ، بین آ بین !
نمی شه حرف دلم رو بزنم
دل من ، دلتنگ است
توی بن بست همه خاطره ها
وسط این همه آدم رنگی
دل من یک رنگ است
چشم ها را باید شست
و در این رنگین کمان دوستی
دوستان را کمی بهتر باید دید
نباید حصاری بر خود سازیم
من باید حصارها را بَر کنم
من باید بِرم بسوی قلمم
کمی باید بنویسم و نویسم سودمند


Bahman Moradian Pey
16/09/2011
Time :14:19 PM
SHEFFIELD LIBRARY IN united kingdom