برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۰۷

آیا بَرده داری در اسلام مشروع است ؟


به نام هویت انسانی


دین وسیله ای ، برای نگهداری و کنترل عوام و مواردی که در آن ، شیادین عنوان کرده اند ، بسیار مضحک و خنده دار است.
در اسلام که تمامی مسلمانان از برابری و عدالت و مساوات سخن می گویند ، اصلا چنین خبری نیست و چنین رویدادی به چشم نخورده و نمی خورد .
در کتابی که به عنوان ، کتاب آسمانی ، یعنی قرآن از آن یاد می شود ، تناقضات بسیار دیده می شود.
دین اسلام و اسلامیون ، مدعی هستند که بَرده داری در اسلام مشروع نیست ! و عنوان می کنند ، این مورد باعث زیرا پا گذاشتن حقوق انسانی ، عده ای بشر می شود!
دین اسلام و اسلامیون ، مدعی هستند ، که در این دین خرید و فروش انسان ، ماهیتش را از دست داده است!
ولی وقتی به کتاب های همین دین و به قول معروف ، مهم ترین کتاب آنها مثل قرآن روی می اندازیم ، شاهد ، تناقضات ، بسیار می شویم !
تمامی موارد عنوان شده ، از مسلمین ، از یک سوی ، وموارد عنوان شده در کتاب آسمانی شان به صورت برجسته ای ، عکس آنها ، را تاکید می کند و اکثر موازین اسلام و اسلامیون را تحت الشعاع و تحت الفشار قرار می دهد .
گفتارها ، کاملا در تنگنا قرار می گیرد و دست محققان را باز می گذارد و به راحتی تناقضات ، برجسته می شوند.
از اینکه برابری بین بَرده ، کنیز و صاحبش ، نباید باشد ! زیرا شاید این مساوات ، باعث طغیان شود!
از اینکه بَرده از املاک صاحبش نباید ، گریخته باشد ! زیرا شاید ، صاحبش دچار تشویش شود !
از اینکه نباید به زیر دستان کمک کرد !
و شایدها و تعجبات زیادی ...
جالب است که چرا ، ایکس و یا به قول دوستان ، خدایشان ، حتی یک آیه در مورد نفی بَرده داری و کنیز داری وحی نکرده ؟
چرا آیه ای که خرید و فروش انسان را نفی کند ، وجود ندارد ؟
در صورتی که وقتی این کتاب را مورد بررسی قرار بدهیم ، در مورد هم خوابگی با همسران مختلف محمد ، آیات بسیاری یافت می شود !
آیا سکس مهم تر از یک بَرده گی اجتماعی و نابرابری و نا عدالتی است ؟
جالب است !
چرا نوشیدن مشروبات الکلی {شرب خمر} در اسلام حرام است ؟
ولی بَرده داری و کنیز اختیار کردن ، حرام شناخته نشده است !
به نظر شما ضرر کدامیک برای جامعه ، بیشتر است ؟
و حالا سعی کردم در مورد بَرده داری آیاتی را از قرآن برگزنیم و معانی آن را مثل خودش ، برای شما عنوان کنم ، لطفا بخوانید و تناقضات را خود مورد بررسی قرار دهید.
خودتان متوجه می شوید , که از عدالت و مساوات در این دین خبری نیست.


آیا بَرده داری ( خرید و فروش انسان ) در اسلام مشروع است ؟

بله . برای اثبات این امر می توان به دلایل ذیل استناد نمود: :

1- خدا رزق و روزی بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده است و آنکه رزق و روزی او بیشتر شده است، زیادی به زیردستان و غلامان ندهد ، تا با او مساوی شوند. (سوره نحل . آیه71

2- بنده و بَرده ای که قادر به هیچ کاری نیست، با مرد آزاد که خدا به او رزق نیکو عطا کرده ، هرگز برابر نیستند. سوره نحل . آیه 75)

3- دو کَس هستند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود ، اول : بَرده ای که از نزد ارباب خود ، فرار کرده باشد مگر آنکه پیش آقایش باز گردد...
(محمد) ( نهج الفصاحه . صفحه 11

4- سه کَس هستند که از آنها سخن مگو :
مردی که از جماعت دوری گرفته و از پیشوای خود ، نافرمانی کرده و کنیز یا بنده ای که از ارباب خود گریخته و در حال فرار ، مرده باشد و ...
(محمد) ( نهج الفصاحه . صفحه 229


Bahman Moradian Pey
27/Sep/2011
Sheffield / United Kingdom