برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۰۵

خلاصیخلاصی را بخواه ، هر جا که هستی
سرت بالا بگیر ، هر جا که هستی
خلاصی را ببین دوستم ، عزیزم
خلاصی راه پیشرفت است ، عزیزم
خلاصی از مذاهب ، از جنایت
خلاصی از بَدان ، جنگ و جنایت
خلاصی را گرفتی ، ای عزیزم
ببر دستان به ریشه ، این موثر
خلاصیدی و ساختی ، راه خود را
همین راهت ، بتکثیران ، عزیزم


Bahman Moradian Pey
Date :20/sep/2011
Time :04:30AM
Sheffield /United Kingdom