برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۴

دین یا جنون !
به نام هویت انسانی


همیشه پرچم نه را برای خود بکاریم
و بعدا ریشه ی دین را دو دستی
از وطن بیرون در آریم .
همیشه در کمال با آن بجنگیم
اگر هم که نجنگیم ، زندگی رفته به باد است
همیشه اکتیویس پیوسته بوده
همیشه قلب او ، پیوسته پُر زِ مهر بوده
همین دینی که پیوسته تهی زِ مهر بوده
همین دینی که همواره بپا کرده جنایت
جسارت را ببینید از دیانت
دیانت یعنی : ترویج جنون است
دیانت یعنی : تصویر جنایت
تجاوز در وطن ، در چشم مردم ، این جنایت
همیشه مردمان ما ، ندیدند
چرا ، چون به موارد کور بودند!
هویت همچو سان کوه باید
هویت یعنی : همان بی پرده دیدن
و آزادی برای خود خریدن

Bahman Moradian Pey
13/09/2011
Time :15:10 PM
SHEFFIELD LIBRARY IN united kingdom