برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۶/۲۹

"علیه خرافه و خیال بافی"
به نام هویت انسانی

من همیشه از خیال بافی تنفر داشتم
من همیشه با دو روئی ها نمی پنداشتم
من همیشه وهم را از خود برون انداختم
اما ولی...
مردمان نا خواسته خود را منجلاب انداختند !
جان من ، ای جان تو !
ای همه بود و نبودم
ای گلم
ای سنبلم
ای توئی سنگ صبورم
دست بردار از جفا
من همه جهل و خرافه را ، به دور انداختم
ای تو و ای همگان
طرح ریزید ، از همه
یک شروع خوب را
ای شما آغاز و پایان
ای همه ، هم وطنان
طرح آن لطف و صفا و صلح را
مخرج صلح و صفا را همگان دانند ، ولی
آن به هنگام عمل
آن همه لطف و صفا و صلح را
از بَر دستان خود را
که به دور انداختند

Bahman Moradian Pey
19/09/2011
Time :15:30 PM
SHEFFIELD LIBRARY IN UNITED KINGDOM