برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۱۴

بیاییم
به نام هویت انسانی

تو دوست داری زندانیان سیاسی آزاد شوند ؟
تو دوست داری زندانیان سیاسی ، مانند پروانه ، آزاد و بی قید و شرط ، در آسمان رها باشند ؟
ما باید از اکسیژن ، درس آزادگی بگیریم.
زیرا آزاد است ، بدونه هیچ قید و بندی؛
اکسیژن را می ستایم ، زیرا : که یک رنگ است ، بی شیله و پیله ؛
اکسیژن را می ستایم ، زیرا : در شرایط ، دست خوش تغییر می شود و ترکیب می شود ؛
اکسیژن را می ستایم ، زیرا : در هنگام ترکیب هم ثباتش را از دست نمی دهد؛
پس بیاییم از یک مولکول اکسیژن درس آزادگی را بیاموزیم ؛
بیاییم برای هم نوعانمان تلاش کنیم و در شرایط ، خود را ترکیب شرایط حال کشور کنیم ؛
بیاییم فعالیت برای آزادی بی قید و شرط را ، بی وقفه انجام دهیم و دست از آن نکشیم ؛
بیاییم دست در دست هم برای آزادی تمام زندانیان سیاسی ، حرکت رو به جلو و مثبت بُکنیم ؛
بیاییم برای حفظ ثبات کشور و ثبات هم نوعانمان ، در این راه ثابت قدم باشیم ؛
بیاییم فعالیت تمام وقت برای آزادی تمام زندانیان سیاسی ، بدونه در نظر گرفتن هیچ خط قرمز و یا قید و بندی را انجام دهیم ؛
و این را بدانیم همان طور که من و شما ، در حال حاضر ، اختیارمان دست خودمان است و در آرامش زندگی می کنیم ، مدیون آنها هستیم ؛
آنها بودند که برای گرفتن ، حق من و شما ، رادیکال برخورد کردند و در حال حاضر ، در حال پرداخت هزینه و شجاعت شان هستند !
پس برای اینکه در آن هزینه سهیم باشیم ، دست از تلاش بَرنداریم و روی آرمان هایمان ، ثابت قدم باشیم.

به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی و آزادی ، تمام و کمال کشور عزیزمان ایران.

با سپاس و احترام
بهمن مرادیان پی
20:20
20 سپتامبر 2011