برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۱۴

تهران شهر آهن و دود ، در فشار است!؟"


فریاد که تهران را گرفتند زِ ما
دوستان را ، آشنایان را
همی بُردند زِ ما !؟
شخصیت را ، هویت را
همِه را پا می نهند !؟
و در این شهر شلوغ
آزادان را ، شعف داران
هَمی زنجیر نَهَند !
و پسِ زنجیرها
تو بنگر ، رُخ بازجو را نگر
بازجویان را ، حراصان را
سوالان را نگر
تو کجا بودی ؟
با کی بودی ؟
و چرا بودی ؟ در آنجا را نگر !
تو بگو ، هر چه افکار ، که در سر داری
بازجو را ، تو را ، عصیان نگر ؛
ما همه شیران ، که در بند داریم
همه شیران را که ، آرمانی به سر
آرمان را ، گلستان را ، همه آزاد نگر !
پس تلاشت تو بیفزاید نِگر
تو که باید هم قُلُ پیمان نِگر
تو بخواهید ، که آزادی ، برابر داشتن
تو بخواهید ، که ایرانی ، گلستانی نِگر

Bahman Moradian Pey
30 , sep , 2011
sheffield
United Kingdom