برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۱۴

و چرا تهران را


از میان این همه شهر شلوغ
تهران را گزیدند
و چرا تهران را ؟
از میان این همه ، مردم خوب
مردمان شهر زیبا را گزیدند ، چرا ؟
و چرا تهران را ؟
از میان این همه آهن و دود
نفرت را ، گزینش را ، برای خود چرا ؟
از میان این همه رفتار خوب
ارتجاعت را ، جنایت را ، چرا ؟
از میان این همه دَرسهای خوب
رَد پای گرگ و روباه را چرا ؟
تو همه را ، که در بند می نهی
از میان این همه قشر صبور
اندیشمندان را ، گزینش را ، چرا ؟

Bahman Moradian Pey
sat 01, oct , 2011
Time : 15:47 pm
sheffield library in
United Kingdom