برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۱۴

دیانت ، قالبی از جنایت

به نام هویت انسانی
"ساختن یک آینده ی بهتر ، بدست خود انسان ، ضروری و میسر است."
امیدوارم آن قسمت از کره ی زمین ، که حجاب سرش کرده اند ! نسبت به این سروده ، از بنده خُرده نگیرند ! بنده قصد این را دارم ، که باور و خط فکری ام را ، به مخاطبانم ، انتقال دهم.
مخاطب عزیزم :
شما دارای شعور و شخصیت هستید و این را بهتر از بنده می دانید ، که قاعده ی رقابت و بقا ، در این جهان پُر از دود ، انعطاف رو به مثبت است.
پس یک دقیقه منصفانه ، درباره ی ایدئولوژی های مختلف و خصوصا مذهب ، خوب به عمق بروید و کاووش کنید.
امیدوارم که با این چرک نویس ، جرقه ی مثبتی در رَوند زندگی شما ، روی و روشن شود و این جرقه ، باعث شود ، هر چه قوی تر و بیشتر از گذشته ، به علم و حقیقت جذب شوید و از آن دفاع کنید.
امیدوارم در جوامع بشری ، از مدافعان آن شوید و برای به ارمغان رسیدن ، حق ، عدالت ، برابری ، رفاه و یک آزادی بی قید و شرط ، دست از تلاش برنداری.
با مهر و احترامخِرد نابود کردن است ، دیانت !
وقاحت پخش کردن است ، دیانت !
زمان نابود کردن است ، دیانت !
به سَمت چاه رفتن است ، دیانت !
جنایت شرح قابل از ، دیانت !
مطاعی ارتجاعی است ، دیانت !
خلاصی را بخواه ، تو از دیانت !
هویت مبدا ء پیشرفت ، هویت !
هویت سوق بِده ، دور از دیانت !
دیانت لاجرم جائی ندارد !
دیانت همچو سان تیغ باید !
تو باید دوربِشی از ، نوع جهالت
جهالتُ ، دیانتُ ، قباحت !
همه در سطح ، یک دستِ جنایت !
دیانت یعنی : سنگسارِ ثوریا !
دیانت یعنی : اعدام است شجاعی !
دیانت یعنی : کودک آزاری ، قباحت !
دیانت یعنی : نیما را بِترسان !
دیانت یعنی : آن کودک بِسوزان !
دیانت یعنی : آن پارسا را کُشتند !
و بعداً با وقاحت راه رفتن !
دیانت یعنی : کشورم اِشغال کردند ، این عرب ها !!!
دیانت یعنی : این مُفت خوران ، گردن کُلفتان !!!
دیانت یعنی : تیشه به هویت !
دیانت را بِخشکانید هویت ؛


Bahman Moradian Pey
fri,23sep,2011
Time :20:37pm
sheffield
shirebrook road
United Kingdom