برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۰۴

اعدام بربریت و توهش است !!!
به نام هویت انسانی

اعدام یعنی :
ارسال امواج منفی ، از سوی سیستمی که فضای کشور را مسموم کرده است !

چه کسی اجازه داده با ترویج قوانین ارتجاعی ، انسانی را از زندگی محروم کنند !
با توسل به چه آئین و قواعدی ، انسانی از زندگی محروم می شود ، تا دسته ای عبرت بگیرند !

آیا اگر شخصی با هر اتهامی اعدام شود ، آن اعدام تاثیر مثبتی بر قشر جامعه می گذارد ؟

آیا اگر به فرض مثال ، یک فرد سیاسی طبق ماده ی ، 18 و 19 اعلامیه حقوق بشر ، با صراحت ، افکارش را بیان کرد ، باید زندگی و حق نفس کشیدن را از او گرفت ؟
حال اگر این کار انجام شود ، دیگر تمام افرادی که به آزادی بیان باور دارند ، سکوت می کنند ؟

به نظر من طغیانی روی می دهد ، طغیانی از روشن فکران ؛

یک لحظه بیایید و خودتان را جای بنده بگذارید ، آیا وقتی خبرهای اعدام را پوشش می دهید ، می توانید بی تفاوت باشید ؟

خیر؛

سکوت جایز نیست ، سکوت من و ما یعنی : شرکت در جنایت ؛
حال باید در این شرایط استثنائی چه کرد ؟
حال باید در این شرایط دگرگون ، برای ارتقا جامعه بشری چه کرد ؟
تنها کاری که در ابتدا باید انجام داد ، این است :
در آوردن عینک های بد بینی و بدون تبعیض ، تنها باید تلاش کرد ؛ تا هویتی از دست نرود !!
بدون خط کشی افکار ، بدون اینکه رفتارهای سیاسی طرف را در گذشته ، حلاجی کنیم ،
تنها باید صدای او باشیم ، باید صدایمان را گره کرده و از انتهای هنجره ، به گوش جهانیان برسانیم ،
باید فریاد سر دهیم ، این نقض حقوق بشر را ؛ باید خواهان توقف تمامی اعدام ها و رفتارهای ننگین باشیم.
باید فریاد کنیم ، این ناهنجاری را ،
باید صدایمان را بلند کنیم ، دیگر سکوت جایز نیست ؛
باید بگوییم یک سیستم خون ریز، با کشورمان ، با مردمان عزیزمان ، با روشن فکرانمان ، با فعالین سیاسی و اجتماعی امان چه می کنند !!! و کرده .
باید قوانین و قواعد ارتجاعی ، توهش و بربریت اسلامی را از میهن مان بیرون کنیم.
باید این زخم عفونی را مداوا کنیم ؛
باید این غده ی چرکی اعدام را ، از فرهنگ ایرانی امان بیرون کنیم ،
باری
اعدام نه ، زندگی آری
باری
تبعیض نه ، استقامت آری
باری
دلبستگی نه ؛ همبستگی آری
باری
آزادی را با پوست و استخوان خواهانیم و برای به ارمغان آوردنش ، تلاش می کنیم.

بهمن مرادیان پی
2011/10/25