برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۰۵

اعدام یعنی
به نام هویت انسانی

اعدام یعنی : زندگی خیر ، حماقت آری
اعدام یعنی : هویت انسانی خیر ، دین آری
اعدام یعنی : نفس کشیدن خیر ، خشک مغزی آری
اعدام یعنی : بربریت اسلام
اعدام یعنی : توهش دیانت
اعدام یعنی : انتهای فاجریت
اعدام یعنی : تائید جنون
اعدام یعنی : تکثیر قوانین ارتجاعی اسلام
اعدام یعنی : بوی خون
اعدام یعنی : بوی تعفن
اعدام یعنی : سیاهی شب
اعدام یعنی : صدای ضعف سیستمی که نتوانسته بهداشت روانی جامعه را تضمین کند !
اعدام یعنی : وابسته شدن به قوانین مخرب اسلامی
اعدام یعنی : تائید جامعه ی توحیدی.

بهمن مرادیان پی