برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۰۵

سیستمی به نام جمهوری اسلامی که در انتهای خط ، سعی بر این دارد که همه را با خود ، به پایین بکشد !
به نام هویت انسانی


سالیان سال است که با اجرای قوانین نکبت بار اسلامی ، آرامش و آسایش را از مردم گرفته اند !!!
سالیان سال است که با اعدام کردن اندیشه ، با از بین بُردن روشنفکران و ... تغذیه می کند و با این روش خشونت و کینه توزی را نزد اجتماع انتقال داده اند !!!
این را بدانید که سالیان سال است که دیگر مردم سکوت خود را شکسته اند ؛
مردم فریاد کنان به سمت شما آمده اند و تنها راه شما رها کردن ، مُلک پادشاهی است.
دیگر هم میهنانمان بی پرده عدالت را خواهان هستند.
دیگر هم میهنانمان ، خود را در بخشی از راه حل جستجو می کنند ؛ نمی خواهند که با کم کاری به شما عُمر دوباره بدهند.
دیگر با عزم راسخ آمده اند که جزو تغییراتی باشند که می خواهند .
دیگر دورنمای این جنایات و اعدام های شما ، خواب از چشمانشان گرفته و سعی بر سرنگونی ، ماشین خونریزی به نام جمهوری اسلامی می کنند.
دیگر این فرهنگ به وجود و سرشت مردم راه پیدا کرده ، که نمی توانند ببینند که یکی اعدام و حذف می شود ، برای عبرت دیگری !!!
دیگر نمی توانند ببینند که نظام فاسد جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای معترضین خود ، دست به اعدام و ... می زند !!!
دیگر این را درکیده اند که باید زندگی را زندگی کنند و برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش شان را مضاعف کنند.
به امید روزی که دیگر نَه اعدامی باشد و نَه تبعیضی .
به امید روزی که رنگ آزادی را ببینیم و میهنمان آباد شود.

بهمن مرادیان پی
2011/10/26