برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۲۷

<< اجتماع جهانی را با خبر کنید : ایران قتل گاه روشنفکران است !!!>>
" اجتماع جهانی را با خبر کنید : ایران قتل گاه روشنفکران است !!"
بهمن مرادیان پی

به نام هویت انسانی
به یاد نویسنده ی وبلاگ گزارش به خاک ایران ، محمدرضا پورشجری (سیامک مهر)

- هر کَس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

- در آیین و آموزه ی اُقتلو - اُقتلو ، بی مقدار و بی ارزش ترین واقعیت و پدیده ی هستی ، جان انسان و زندگی اوست. اعدام و تیرباران ، دارزدن و ترور ، قصاص و دست و پا بُریدن ، چشم درآوردن و تازیانه زدن به تَن انسان ، سنگسار وجود نازنین انسان ، جزو اصول حیاتی و اساس و رمز پایداری و ماندگاری آیین اُقتلو اُقتلو است.

- من ایرانیم ؛ آرمانم رهائی از این دین مردم فریب ریائی.

- من مسلمان نیستم ، ایرانیم.

- به واقع اگر در دنیا و در هستی انسان ، چیزی و امر و پدیده ای ، مقدس پنداشته شود که به هیچ بهانه و توجیه و تفسیری قابل تعرض نباشد و در همه حال می باید گرامی داشته شود ، به یقین که آن واقعیت ، جان انسان است ، آن چیز زندگی است.

- مقدسات در رژیم اسلامی ، سنگری است که حاکمان و صاحبان قدرت پشت آن پنهان شده و با آزادی و حقوق بشر می جنگند.

- اسلام دین مُردار خورهاست. اسلام از مرگ تغذیه می کند. مرگ اندیشه ها ، مرگ باورهای رنگارنگ انسانی ، اسلام در واژه واژه اش ، در یک کلام کوتاهش در الله اکبرش ، در لا اله الا الله اش و در هر نماد و نشانه اش یعنی : مرگ آزادی ، مرگ برابری ، اسلام ایمان نیست ، عبودیت است. بردگی وبندگی است ! خفت و خواری است ! اسلام دین نیست ، دیوانگی است؛
اسلام دین مردم نیست ، اسلام دکان آخوند است !!!
همانطور که دکان قتل و غارت محمد ، علی ، عمر ، حسن و حسین بود .

- آزادی مردم با فرهنگ آنها پیوند دارد ؛ نه با سیاست ، سیاست با حکومت کردن پیوند دارد ، نَه با آزادی.

- مسلمانان ماله کش ، که بطور بی امان به تفسیر مشغولند ، زمانی که از زنبارگی و شهوترانی پیامبر اسلام سخن می رود ، دلیل ازدواج های متعدد و هوسرانی های او را کمک به زنان بی
سرپرست عنوان می کنند.

- جنگ اصلی ایرانیان با اسلام است نَه با آخوند. ایرانی هرگز در سر سفره ی هفت سین قرآن نخواهد گذارد ، چون امروزه همه از محتوای ضد زن ، ضد ایرانی و ضد زندگی ، این کتاب که تا کنون باعث و بانی کشته شدن میلیون ها انسان بی گناه گردیده ، آگاهند !
کتابی که سراسر قُتُلو قُتُلو ، بُکشید بُکشید است ! در نوروز و در سفره ی هفت سین ما جائی ندارد ؛

- آگاهی ، سرآغاز آزادی و رهائی است . دین بطور اساسی بر مبنای ترس استوار است.

- هیچ ویروسی زیان آورتر از دین نیست.

- میترا جان :
یادت باشد ، من یک فرد نیستم ، یک فکرم. من یک شخص نیستم ، بلکه یک اندیشه ام. اندیشه ای که در میان ایرانیان ریشه دارد.

- اسلام دین مردم نیست ! بلکه ایدئولوژی حکومت است ! وسیله ای برای کسب قدرت و حفظ قدرت است ! از آن زمان که دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت شد ! و از آن پس مقدسان و مقدسات ، ابزار کسب قدرت و حفظ قدرت و انحصارات شد !

- در ایران هم سیاست مذهبی و هم مذهب سیاسی ، هر دو شکست خورده اند.

- به هوش باشیم که مافیای مدینه و مجاهدان و جهانگردان اسلام ، برای سومین بار و این مرتبه درقالب ، اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها ، با برافراشتن پرچم سبز الله و با پروژه ی اسلام رحمانی و به کمک قدرت های سلطه گر غربی که حفظ اسلام به عنوان اصلی ترین عامل عقب ماندگی جوامع مسلمان دغدغه ی آن هاست ، قصد حمله به ایران دارند.

- نواندیشان دینی ، امتداد و دنباله ی خشک مغزترین و مرتجع ترین آیت الله های سنتی و گورکنی هستند که ، دکان از رونق افتاده ی اسلام را گردگیری می کنند و تغییردکور می دهند.


- در نظام معیشتی اسلام ، زنان تنها و تنها از طریق تن فروشی ارتزاق می کنند.

- در اسلام سعی گردیده است ، که به هر میزان که ممکن است ، از سن ازدواج زنان بکاهند ، تا زمان بهره داری جنسی از آنان افزایش یابد ، اینکه محمد تازی ، عایشه را از 6 سالگی با تفخیذ و سپس در 9 سالگی به فیض دخول می رساند ، از رافت اسلامی است.

جمع آوری از مقالات و دست نوشته های محمدرضا پورشجری
جمع آوری : بهمن مرادیان پی