برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۲۶

بیاد زندانی در بند "محمدرضا پورشجری"
ارباب زَرُ و زور به هم می ترسند
و ز هر که قوی ست ، بیش و کم می ترسند
این طُرفه نگر ، که صاحبان زَر و زور
با این همه زور ، از قلم می ترسند !!!

بهمن مرادیان پی

به نام هویت انسانی

زندانی در زندان های ایران ، آزار و اذیت می شود !
زندانی در زندان های ایران ، حتی از امکانات حداقلی یک ، زندانی هم محروم است !
زندانی در زندان و سیاه چال های نظام پوسیده ی ولایت وقیه ، تبدیل به بَرده شده و همه گونه فشار را تحمل می کند !
پس از این همه فشار و جنایت و... چرا صدای زندانیان در بند را کسی نمی شنود !
چرا صدای ما ایرانیان را کسی دریافت نمی کند !
چرا همچنان باید فشار روی مردم و زندانیان در بند باشد !!!
چرا ؛ چرا ؛ چرا ؟؟؟
پس کجایند نمایندگان سازمان های بین المللی ؟
کجایند که ببینند ، که انسان توسط انسان ، از حق زندگی محروم می شود !
کجایند که ببینند ، انسان توسط انسان ، تحقیر می شود ! و حتی از نفس کشیدن هم ، محروم می شود !
طبق کدام قانون و ماده ای می توانند ، به دلیل ابرازعقیده و بیان افکار ، به زندگی های افراد خاتمه دهند !
چرا باید در گوشه ای از دنیا ، حتی برای قطع درختان ، فلان ناکجا آباد امضا جمع کنند ، ولی در ایران ، سرزمین پدری مان ، پدرهای مان را در بند کنند !
و هیچ یک از سازمان های بین المللی ، کوچک ترین صدائی از خود منتشر نکنند !!!
پس چه شده آن همه دَب دَبه و تبلیغ ؟؟؟
چرا هیچ اورگانی با این جامعه ی توحیدی برخوردی نمی کند !؟
همه دست روی دست گذاشته اند ، تا این جاهلان ، ایران را تبدیل به گورستان کنند !!
باری آن جا ایران است ! و صدای بنده را به اعتراض ، در غربت دریافت می کنید !!!
باری صدای کسی که در حقش بد کرده اند !!!
صدای کسی که فشارهائی این حکومت فاسد را تحمل کرده و استقامت داشته و تا آخرین لحظه ی سرنگونی این سیستم ، دست از تلاش بر نمی دارد ؛
صدای کسی را دریافت می کنید که از جمع دوستان و همکارانش ، تنها مانده و هر کدام را به نحوی ، از دست داده !
عاملین و آمرین این ناپدید شدن ها و محروم شدن ها ، کسی جز این نظام جانی نیست !
نظامی که با روشن فکری مشکل اساسی دارد و در حال حاضرهم جان یکی دیگر از آنها ، یعنی محمدرضا پورشجر ی (سیامک مهر) در خطر دریافت حکم اعدام است !
همه و همه باید به دور از هر گونه تبعیض دست بر دست هم بگذاریم و تا توقف این حکم ،کوشش کنیم.

نظام جمهوری اسلامی باید بداند ، که محمدرضا پورشجری و پورشجری ها ، سند ناتوانی این سیستم را تایید می کنند .
نظام لومپنیسم باید این را درک کند ، که دیگر مردم ایران از قدرت نداشته و پوشالی این ماشین خون ریز ، هراسی ندارند.
این نظام باید بداند تفکر پورشجری ها ، در خاک ایران ریشه دوانده است و دیگر همه گیر شده و با بیشتر شدن این توده ، سیستم دیکتاتوری ولایت وقیه و ولایت مدارانش ، باید به پایان سلام کند .

ای کسانی که دست روی دست گذاشته اید ، ای کسانی که به خواب رفته اید !
از خواب برخیزید و برای خیزشی دیگر طرح ریزید ؛
شاید فردا دیر باشد و آغاز پایانی دیگر !

نویسنده : بهمن مرادیان پی
17/oct/2011