برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۱۱

در روزگاری که همه منتظرند تا زمین بخوری تا بخندند ، بلند شو بایست ، تا گریه ی آنها را ببینی !به نام هویت انسانی


ابتدا باید یاد آور شوم که این نوشتار پیرامون یافتن راهی برای خروج از چرخه ی مرگبار استبدادی حاکم بر فضای امنیتی ، سیاسی کشورمان نوشتار شده است.

من از دشمن نمی ترسم
که دشمن ، های و هو داره
تو میدون جرات و جانِ نَبرد ، از رو به رو داره

در زمان حال با موقعیتی دست و پنجه نرم می کنیم ، که شناخت دوست و دشمن سخت شده !!!
دشمنان ی که طبق تجربیات و برخوردها ، رفتارهای مُخرب زیاد انجام می دهند ! نقطه ی عطف این موضوع اینجاست : که دیگر اعتماد به رفتارهای دوستانه هم ، ماهیت خود را از دست داده است ، زیرا : دقیقا از کسی ضربه می خوری که انتظارش را نداری !!! دقیقا از مبحثی باز می مونی که حضورت و صحبتَت تاثیر گذار است.
دراین دوره از زندگی دیگر نباید ما از لحاظ فیزیولوژی نگران دشمنان باشیم ، دیگردوره دوره ای جدید و منحصر به فرد است . باید نگرانی ها را روی به کسانی داشته باشی که با مظلومیت و سر به تو داری ، فکرت را به سمت دیگری سوق می دهند.تنها موردی که پس از گزارشات گوناگون و سرچ های متعدد به دست آوردم ، ریشه ی این رفتارها بوده ؛
این رفتارها ریشه در حسادت دارد !!! حسادت همچو خُره ای به جان بشریت افتاده است !!!
حسادت رفتارها و برخوردها را از انسانیت دور کرده و دوره ، دوره ی ارزانی شده !!!
هویت ارزان شده ! که در کمال آسایش انسان ها به هم نارو می زنند !
عشق ارزان شده ، که به آسانی رهائی ها زیاد شده !
شخصیت و هویت به دست انسان های امروزی لگدمال شده و افکار منفی سوی انسان امروزی آمده و در ذهنش این چنین حکم رانی می کند !
متاسفانه برای پیشرفت باید پای بر روی دیگری گذاشت و در واقع این قواعد نفرت بار ، در زندگی روزمره ی انسان های حال یک باور شده و این می تواند تیشه ای به ریشه ی انسانیت باشد !
مشاهدات متعددی بوده ، که از دوستان به عنوان پله استفاده می شود ! برای صعود به نقطه ای ، به راحتی هر چه تمام تر این رفتارهای ننگین انجام می شود !
همین نگرش منفی ، باعث نابودی و از دست رفتن ترقی برای کشورمان شده است.
خشنودی ها برای زمین خوردن ها و نگرانی ها برای ایستادگی ها !
دوره ی جالبی است و اختلاف عقاید لاین حل ؛ لاجرم فاصله میان من و ما بیشتر و بیشتر و موفقیت برای کشورمان کم رنگ و کم رنگ تر شده است ! روزگاری شده که همه منتظرند تا زمین بخوری و صدای خنده شان تا سر چندین و چندین محله آن طرف تر بِرود ! دراین مواقع باید استقامت کرد ، باید بلند شد و ایستاد و گریه ها را مشاهده کرد.
یا د و خاطر گفتاری از پدرم همیشه وهمیشه در چنین مواقعی به کمک می آید ، که می گفت :
یادت باشد که برای یک بار ایستادن هزار بار زمین خورده ای ، پس بلند شو و استقامت کن ! ایستادگی را ملکه ی ذهنت کُن و با تمام نیرو رو به جلو حرکت کُن.
پس از ایستادگی باید سهمی در آغاز تحرک داشته باشیم ، باید قدمی برای تغییر در چنین قوانینی برداشت و برای محو چنین تفکرات منفی پیش قدم شویم.
باید جزوی از تغییراتی باشیم که می خواهیم ، باید عینک نیک بینی را زد و دست به ریشه بُرد و تغییرات اساسی را باعث شویم. باید در جا انداختن قواعد انسانی تلاش کنیم و خود را به حداقل های رفتارهای انسانی برسانیم و خرد اخلاق مند و اخلاق خردمند را چاشنی رفتارهای روزانه مان کنیم. باید راه هایی برای خروج از این بحران یافت و این شا راه ها را تکثیر کرد.
حسادت که می تواند به عنوان منشا این تفکرات منفی عنوان شود ، مانند اسیدی شده که باعث نابودی انسان امروزی شده ، در این برخوردها که ریشه در حسادت دارد ، ابتدا خود شخص که زاینده ی رفتارهای منفی می شود ، آسیب می بیند ! زیرا حسادت مانند اسید ، ابتدا ظرف خود را که همان شخص شروع کننده ی رفتار منفی است ، می خورد ! پس وجود حسادت در زندگی ما باعث آسیب های جدی می شود. ما قادر به این هستیم که حسادت را از زندگی مان خارج کنیم و نیک بینی را جایگزین.
ما می توانیم انعطاف را بیشتر کنیم و طاقتمان را نیز افزون.
باید قدرت این را داشته باشیم که نقایض مان را بپذیرم و برای اینکه ثابت کنیم که می توانیم موثر باشیم ، نقایص را رفع و قدم به سوی بهبودی برداریم.
با پذیرفتن هم فکران و رقابت های دوست داشتنی ، موفقیت ها در کنار احتیاط کاری های بیشتر می شود. باید احتیاط کرد و بی گدار به آب نزد ، با اجرای این فرمول موفقیت رو به زندگی مان ، سرازیر می شود و هر روز بهتر از دیروز می شود.
امیدوارم روزی فرا رسد که در هنگام زمین خوردن ، دست هایی به یاری مان بیایند و آن دست ها ، دستان دوستان واقعی باشند ؛ و این عمل در سرشت یکایک ما جا بیفتد و نگرانی از زندگانیمان ، بیرون رود و هر روز بهتر از دیروز رو به اهداف مثبت قدم برداریم.
امیدوارم روزی فرا رسد که ایستادگی جایگزین نا امیدی شود و آینده ی کشور و خودمان پُر از نقاط مثبت شود.


Bahman Moradian Pey
Sheffield
United Kingdom