برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۲۱

نه جنگ، نه بمب، نه دفاع از رژیم به بهانه جنگ، سرنگون باد جمهوری اسلامی!
در هفته گذشته آتش تبلیغات و تهدیدات جنگی با اظهارات برخی مقامات دولت دست راستی اسرائیل و همچنین محافلی از هیات حاکمه آمریکا و بعضی دول غربی، مبنی بر امکان اقدام قریب الوقوع نظامی بر علیه برنامه تولید بمب اتمی جمهوری اسلامی، زبانه کشید. این تهدیدات طبعا با رجز خوانی ها و تبلیغات متقابل خامنه ای و احمدی نژاد و سایر مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. در این میان اپوزیسیون "اصلاح طلب" و پرورژیم بهمراه پاسدار- ژورنالیست های رنگارنگ با "نامه سرگشاده" و "هشدار"هایشان به میدان آمدند تا به بهانه دمکراسی و حقوق بشر و در پناه ضدیت با جنگ به دفاع نهان و آشکار از جمهوری اسلامی بپردازند.تهدیدات جنگی اخیر که بر متن بن بست های سیاست داخلی و منطقه ای دولت حاکم بر اسرائیل و تمایلات برخی جناح های حاکم بر آمریکا و انگلیس و در متن اوضاع پس از انقلابات و تحولات اخیر خاورمیانه، صورت میگیرد، نگرانی فزاینده مردم ایران، منطقه و جهان را برانگیخته است. تردیدی نیست که جنگ و حتی اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تنها میتواند از یکسو به نفع ارتجاعی ترین جریانات در اسرائیل و غرب باشد و از سوی دیگر برای جریانات اسلام سیاسی نظیر حماس و حزب الله و دولت سوریه و بویژه برای جمهوری اسلامی همچون "مائده الهی" محسوب شود که بر طول عمر این جریانات روبه زوال بیفزاید. بازنده چنین اقدام نظامی و جنگی بی تردید مردم اند. اعم از مردم اسرائیل، مردم فلسطین و سوریه و بویژه مردم ایران. اقدام نظامی و جنگ علاوه بر تلفات و لطمات انسانی و زیستی که میتواند در پی داشته باشد، عملی در خدمت میلیتاریزه کردن فضای سیاسی و به زیان مبارزه و انقلاب مردم بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه رژیم بشار اسد و از جمله "جنبش عدالت اجتماعی" مردم اسرائیل است. حتی تا همینجا نیز تبلیغات و تهدیدات جنگی فضای سیاسی را به نفع ارتجاعی ترین نیروها در غرب و اسرائیل و منطقه و ایران تحت تاثیر قرار داده است. یکی از تبعات این نوع تبلیغات و تهدیدات جنگی فعال شدن نیروهای ملی- اسلامی حافظ نظام در اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بالا گرفتن دفاع ناسیونالیستی از رژیم اسلامی از سوی نیروهای راست اپوزیسیون است. از اینرو ما نه تنها هر گونه جنگ و اقدام و تحریک میلیتاریستی از سوی هریک از دو قطب ارتجاعی این تقابل را شدیدا محکوم میکنیم، بلکه در برابر هرگونه دفاع آشکار و پنهان از رژیم جمهوری اسلامی و کند کردن مبارزه برای سرنگونی حکومت به بهانه جنگ و یا تهدیدات جنگی قاطعانه می ایستیم.حزب کمونیست کارگری بار دیگر اعلام میکند که مخالف تولید و نگهداری و کاربرد هرگونه سلاح اتمی توسط هر دولت و هر جریانی و بطریق اولی جمهوری اسلامی است. مخالف هرگونه حمله نظامی و یا میلیتاریزه کردن فضای جامعه، نقشه های "رژیم چنجی" از بالای سر مردم و یا دفاع از جمهوری اسلامی و توجیه آن به بهانه جنگ است. حزب اعلام میکند که تنها راه مقابله واقعی با هرگونه احتمال جنگ و به آتش کشیدن زندگی مردم و یا پایان دادن فوری به جنگ و میلیتاریسم گسترش مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و سرنگونی آن به نیروی انقلابی مردم است. در خارج کشور و در سطح بین المللی حزب همچون گذشته برای تحریم سیاسی و انزوای بین المللی رژیم اسلامی از قبیل بستن سفارت خانه ها و اخراج آن از تمامی نهاد بین المللی تلاش میکند. حزب همچون گذشته به افشای بی امان جمهوری اسلامی و همه مدافعان خجول و وقیح آن و همینطور مماشات دول غربی با جمهوری اسلامی همت میگمارد. در داخل کشور حزب همه زنان و مردان و همه کارگران و مردم آزاده را فرامیخواند تا اجازه ندهند تا پروپاگاندای جنگی و میلیتاریزه کردن فضا توسط رژیم بر مبارزه و تلاش های آنها برای تحقق خواستهای برحق شان در کارخانه و دانشگاه و محل زندگی سایه اندازد. اجازه ندهند جریانات ناسیونالیست و مدافع جمهوری اسلامی به بهانه خطر جنگ و دشمن خارجی تیغ اعتراض و مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی را کند کنند. در هیج شرایطی نباید مبارزه علیه جمهوری اسلامی تحت الشعاع جنگ و یا تهدیدات و تبلیغات جنگی و یا هر مساله دیگری قرار بگیرد. سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی انقلابی مردم در ایران نه فقط اولین شرط پیش روی کارگران و همه مردم آزاده برای ساختن جامعه ای آزاد و برابر و انسانی است بلکه کلید رهایی فوری و قطعی از شر کابوس جنگ و بمب است.حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ آبان ١٣٩٠، ٨ نوامبر ٢٠١١