برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۲۶

دوستت دارمبه نام هویت انسانی

گوشت را به سمت من بیاور
می خواهم زمزمه ای کنم برایت
از تو چه پنهان
نسبت به تو علاقه مند شده ام.
دوست دارم ، زیر باران راه رفتن را
دوست دارم ، زیر چتر آبی آسمان رَوَم.
دوست دارم ، قاصدک های آزادی خبر بیاورند ،
علاقه ات را...
دوست دارم اولین قاصدکی که بر سر راهمان قرار گرفت را
با هم بچینیم و با هم فوت کنیم.
دوست دارم زندگی ام را با تو سامان دهم
دوست دارم راهی بی پایان را...
دوست دارم طی کنیم و عشق را سر مشی قرار دهیم.
دوست دارم چشم های زیبایت را ببندی
و خود را در آغوشم رها کنی.
دوست دارم دستت را محکم بگیرم ؛
و شاید اشتیاق و عشق مرا درک کنی
ای که همه ی زندگی ام شدی.
احساس می کنم به تو نیاز دارم
زیرا دوستت دارم.
15:11
tue 11/10/2011
bahman moradian pey
sheffield