برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۹/۲۳

جنگ چیست ؟ نگاهی کلی به بررسی تاثیر روانی که جنگ بر روی روان انسان ها می گذارد.

به نام هویت انسانی

کشورها ، قوم ها ، اقلیت ها و اکثریت ها به دلیل عدم توانائی تحمل یکدیگر وارد یک مرحله ی حساس و خطرناک می شوند که ، این منطقه و مرحله ، جنگ نام دارد.گاهی جنگ برای بازداری کشوری از حرکات مخرب است ، که البته همین شروع جنگ ، خود خرابی به بار می آورد !


با شروع جنگ ، کرامت انسان ها لگد مال می شود و امنیت و عدالت ، جای خود را با جنون و


ننگ ، تعویض می کند !در نگاه کلی و اجمالی می توان معنی و مفهوم جنگ را از میان واژه های زیر یافت کرد :


"آلودگی ، تخریب محیط زیست ، گسترش فقر ، بی عدالتی ، نارضایتی ، نا امنی و بی ثباتی !!با شروع جنگ ، محیط زیست یکی از مناطقی است که آسیب جدی می بیند !


همه ی ما انسان ها ، باید این را درک کنیم که توسعه و رشد نسل های آینده ، رابطه ی بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیستی ، محیطی دارد و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت ، بر زندگی سالم انسانی ، اثر گذار است.


افت مسائل زیستی برابر با به خطر افتادن زندگی بشر است. این موارد با بر پائی جنگ تشدید می یابد و بر شدت خطر می افزاید ، که این باعث نگرانی است !


استفاده از انواع سلاح های مدرن با قدرت تخریب بالا ، با شیوه ها و تاکتیک های غیر بشری بر بار منفی می افزاید و حیات انسان و طبیعت را به مخاطره می اندازد !


در واقع جنگ بهانه ای است ، برای از بین بُردن ، سیستمی که دائم در حال خرابکاری است و قصد حیله گری دارد ! حال در بعضی شرایط این کانون روی کشورهائی که قصد دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و قصد بر پائی جنایت دارند ، متمرکز می شود و گاه بر روی نقطه ای که منافعی در پی دارد !؟


در جنگ حس ضربه زدن و پیروزی یک طرف منازعه و بر طرف دیگر تمایل شدید به انتقام جوئی با استفاده از سلاح های ویرانگر ، به تدریج ، به وجود می آید و دادن تلفات و ضایعات ، این حس را روز به روز شدت می بخشد و تا جائی که دو طرف منازعه هر گونه پای بندی به اصول انسانی و بشری را فراموش می کنند و بی رحمانه تر از قبل به جان هم می افتند !


بر پائی جنگ به نوعی برابر است با نابودی تمام و کمال زندگی زیستی محیطی و بیولوژیکی ما انسان ها و تمامی جانداران و با دید باز تر، نابودی زمین را به همراه دارد!


جنگ با خود صفات انتقام جوئی را حمل می کند و می توان از این صفت به عنوان یکی از مخرب ترین ، مضرترین صفت ، مقابل هویت انسانی یاد کرد !در جنگ گاه هدف بازداری است و گاه استثمار ! گاه هدف رهائی مردم کشوری که زیر فشار هستند ، مبدا قرار می گیرد و گاه هم همین بر پائی جنگ و جدال ، عدم خواب است !


تحت هر شرایطی جنگ با خود زیان هائی به بار می آورد که بعضا رفع آن سالیان سال ، به طول می انجامد ! تاثیر روانی که جنگ روی اکثریت بر جای می گذارد ، قطعا حاوی فوبی است ! ترسِ از بین رفتن جان شیرین و زندگی ، می تواند خود باعث مرگ شود !


چیزی که این فوبی را شدت می بخشد ، شروع جنگ است ! حتی می توان به راحتی نوشتار کرد که ، خبرسازی و تهیه خبر درباره ی جنگ هم خود آبستن نگرانی است ! همین نگران دنبال کردن انسان ، باعث بروز برخی حوادث منفی در روند زندگی انسان می شود و باعث تحلیل موفقیت در زندگی ما می شود !


عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست به سه عامل فیزیکی ، بیولوژیکی و عوامل اجتماعی تقسیم می شود که در این میان ، جنگ مربوط به دسته ی اول ، یعنی عامل فیزیکی می شود !


دلیل این استقرار ، این است ، که در جنگ با استفاده از سلاح ها ، تولید نور ، آتش ، صوت های مخرب ، آلودگی و تخریب محیط زیست و ... می شود !


در انتها تحت هر شرایطی با جنگ مخالفم و به هیچ عنوان هم ، به حمایت از جمهوری اسلامی به بهانه ی جنگ بپا نمی خیزم ؛ و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستم ، ولی از راه مدنی و با تلاش صد در صدی خودمان.پاینده باشید


b.moradiampey@gmail.comبهمن مرادیان پی