برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۹/۲۳

نَه به جنگ ، آری به زندگیبه نام هویت انسانی

جنگ را نمی خواهم ، زیرا مخرب است .


از جنگ تنفر در سر دارم ، زیرا زیان بار است.


از جنگ بیزارم ، زیرا تعفون به همراه دارد .


از جنگ متنفرم زیرا ، استثمار به همراه دارد.


از جنگ خاطره ی خوبی ندارم ، زیرا از مرزهای ساختگی که به دست انسان ها و حکومت های خودکامه ، کشیده شده است ، بیزارم.


از جنگ متنفرم ، زیرا جنون انگیز و خون بار است.


جنگ را نمی خواهم ، زیرا هویتی برفی دارد و به محض نابودی جناهی ، چهره ی اصلی اش ، نمایان می شود !


جنگ را نمی خواهم ، زیرا از امپریالیسم و کپیتالیسم متنفرم .


صلح را برای تمام دنیا ، مهر را آمیخته ام با وجودم ، دوستدار انقلابم وتمام تلاشم را برای بدست آوردن و به ارمغان رسیدن ، آرمان هایم ، به کار می بندم.
b.moradiampey@gmail.comبهمن مرادیان پی