برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۰۴

نه به ناسیونالیزم.
به نام هویت انسانی

من یک انسانم و در کره ی زمین زندگی می کنم و کشوری ندارم ! در واقع کشورم کره ی زمین است و با هر گونه ناسیونالیزم در نبرد هستم. ناسیونالیزم نقابی از مذهب به همراه دارد و جنایت به همراهش است ! همیشه بروز مشکلات داخلی هر سرزمین باعث می شود که نظام های سرمایه داری مبحث ناسیونالیزم ر ا هم بزنند !
ناسیونالیزم قومی می تواند به مراتب از بمب اتم هم مخرب تر ظاهر شود.
بیاییم برای لحظاتی جهان وطنی بیاندیشیم و جهانی را به دور از هر گونه خط کشی خواستدار باشیم.

با مهر
بهمن مرادیان پی