برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۰۸

وطن یعنی‌ همه دنیابه نام هویت انسانی

وطن من همه ی دنیا است و نسبت به مناطقی که در آن بی عدالتی وجود دارد حساس ترهستم . باور من این است که منشا این بی عدالتی ها ریشه در ویروس سرمایه داری است که خوشبختانه این سیستم در حالت انفجار است و این ویروس در حالت ایزوله قرار دارد. یکی از آرمان های من در زندگی سیاسی اجتماعی ام این که با این ویروس در نبرد باشم و برای به رسیدن به این میل تمامی تلاشم را به کار می بندم.

بهمن مرادیان پی