برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۰۹

جلو اخراج مهاجرین افغان از ایران بایستیمجمهوری اسلامی در یک اقدام فاشیستی برای ۹۰۰ هزار مهاجر افغان ضرب الاجل سه ماهه ای برای ترک خاک ایران تعیین کرده است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که به هر نفر از مهاجرین که داوطلبانه ایران را ترک کنند از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ۱۵۰ دلار پرداخت میشود و تسهیلات لازم برای کوچ آنها به مرز افغانستان فراهم میشود.

مهاجرین افغان بخشی از جمعیت ایران هستند که بعضا دهها سال است در آنجا کار و زندگی کرده اند. دستمزد ارزانتر این مهاجرین در کنار بی حقوقی مطلق آنها در جامعه، وضعیت بسیار غیر انسانی را برای آنها ایجاد کرده است. سوء استفاده کارفرمایان و سرمایه داران از شرایط این مهاجرین برای سودآوری بیشتر و سرکوب سیستماتیک آنها توسط حکومت فاشیست اسلامی، زندگی توام با ترس و اضطراب و جریمه های سنگین بخاطر نداشتن اجازه کار و اقامت، عدم ثبت نام کودکان در مدارس و محرومیت از سایر تامینات اجتماعی و تحقیر هرروزه توسط مدیای حاکم، گوشه ای از شرایط غیر انسانی حاکم بر مهاجرین افغانی در ایران است. در صورت بازگشت به افغانستان نیز آینده ای مبهم، نا امن و تاریک تر در انتظار آنها خواهد بود. این اقدام جمهوری اسلامی و دفتر عالی کمیساریای امور پناهندگی سازمان ملل یک جنایت آشکار است و فقط با عملکرد فاشیست ها قابل مقایسه است. ناسیونالیسم ایرانی نیز در همنوایی با حکومت اسلامی در تحقیر و شانتاژ علیه این مردم شریک است.

مقامات و رسانه های کثیف حکومتی در تبلیغات فاشیستی خود میگویند با اخراج مهاجرین افغان از ایران به بخشی از معضل بیکاری پایان داده میشود. الصاق جرم و جنایت به مهاجرین محروم افغانی نیز بخش دیگری از تبلیغات کثیف حکومت اسلامی علیه آنها است. این بخشی از تلاش مذبوحانه رژیمی است که در حلقه محاصره خشم و نفرت مردم قرار گرفته است. این اقدامی علیه همه مردم است و باید با عکس العمل هر انسان شریف و مبارزی مواجه شود.

حزب کمونیست کارگری اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی را محکوم میکند، از حقوق برابر شهروندی مهاجرین افغان و همه ساکنین کشور صرفنظر از محل تولد آنها دفاع میکند و همه مردم را به مقابله با این رفتار ضدانسانی و تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانی و دفاع قاطعانه از آنها فرامیخواند. برای پایان دادن به بیکاری و فقر، ناامنی و جرم و جنایت و کلیه مصائب اقتصادی و اجتماعی باید مردم ایران اعم از مهاجر و غیر مهاجر، متحدانه بپاخیزند و حکومت ننگین اسلامی را بزیر کشند.

مرگ بر جمهوری فاشیست اسلامی!

نه قومی، نه ملی، نه مذهبی، هویت انسانی!

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ دی ۱٣۹۰، ٢۷ دسامبر٢۰۱۱