برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۹/۱۲

We are the 99%We are the 99%
England
occupy sheffield

The current system is unsustainable . It is undemocratic and unjust. We need alternatives , this is where we work towards them.
We are of all ethnicities , backgrounds , genders , generations , sexualities abilites and faiths . We stand together with occupations all over the world.
We refuse to pay for the banks crisis.
We do not accept the cuts as either necessary or inevitable. We demand an end to global tax

injustice and our democracy representing corporations instead of the people.
We want regulators to be genuinely independent of the industries they regulate.
We support the strike on the 30th November and the student action on the 9th November , and actions to defend our health services , welfare , education and employment , and to stop wars and arms dealing.
We want structural change towards authentic global equality. The worlds resources must go

towards caring for people and the planet , not the military , corporate profits or the rich.
We stand in solidarity with the global oppressed and we call for an end to the actions of our government and others in causing this oppression.
This is what democracy looks like come and join us !
Find us outside the Cathedral on Sheffield High Street

We are the 99%
facebook.com/
occupysheffield
twitter.com/
occupysheffield
occupysheffield.org.uk

۱۳۹۰/۰۹/۱۰

occupy sheffield
United kingdom
England
occupy sheffield
This is a peaceful occupation echoing the action that have been taking place in London , New york , and around the world We invite you to join us to express your dissatisfaction with the current system and explore alternatives. Our activities include workshops , debate , music , shared food , collective meetings everyday at 12 noon and 6.30pm and whatever you bring.

There is more than enough for everyone on this planet , why is the majority with the few ?
Let the world have its say !
We are the 99%

۱۳۹۰/۰۹/۰۸

گزارش وضعیت وخیم وبلاگ نویسی که با نوشته هایش جاودانه شده است


به نام هویت انسانی

پس از گذشت روزهای طولانی و بسیار سخت برای وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر (محمدرضا پورشجری) همچنان دریافت کننده ی حوادث بد و شرایط بد جسمانی از طرف خانواده ی وی از ایشان هستیم. به راستی فاش کردن حقایق باید چنین عوارض بدی به جای بگذارد ؟ به راستی بر ملا کردن و فاش کردن خرافات ، در جامعه ای که از این راه و از آن 30 و اندی سال است ، جان گرفته است ، باید چنین فشارهائی در پی داشته باشد ؟!
در تماس های متعددی که با خانواده ی سیامک مهر داشته ایم ، متاسفانه خانواده ی وی خبرهای بدی به ما انتقال دادند و این نابسامانی شرایط جسمی سیامک باعث نگرانی ما شده !
گویا با گرفتن وکیل برای او ممانعت به عمل می آورند و خانواده ی او را سر در گُم کرده اند ! این سر درگُمی خانواده ی او نگرانی را صد چندان می کند ! شرایط جسمی سیامک مهر بسیار بد و ضعیف توصیف شده و فشارها بر روی وی صد چندان شده و این فشارها وارد فاز جدیدی شده که خانواده ی وی هم در این خصوص اظهار بی اطلاعی کردند!
نقض حقوق زندانیان سیاسی هم همانند گذشته بسیار ناگوار و هر روز بدتر از دیروز گزارش می شود! سیامک هم از این قاعده به دور نیست ، او از زمان بازداشت تا به حال از بسیاری موارد و حقوق انسانی و حقوق یک زندانی به دور بوده و با مروری بر پرونده ی او ، کاملا نقض حقوق او مشهود است !
او حتی از حداقل های حقوق انسانی هم بهره نَبرده است و نقض گسترده ی حقوق سیامک مهر می تواند همانند دیگر جنایت های جمهوری اسلامی ، در پرونده ی ننگین این اوباشان ثبت شود.
امید به اینکه پرونده ی او نقاط مثبتی به دست آورد و پرونده او وکیل به خود ببیند و سیامک و سیامک ها از بند رها شوند و تمامی انسان ها و سیاسیون به راحتی نقطه نظرات خود را ارائه کنند.

B.Moradianpey@gmail.com