برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۱۹

کالج اینترنتی سازمان جوانان کمونیست


توجه کنید،مهم است: کالج اینترنتی سازمان جوانان کمونیست(sjk college)

به نام هویت انسانی


جهت شرکت در کلاسها نام نویسی کنید و اطلاع دهید.

سازمان جوانان کمونیست بمنظورآشنایی بیشتر جوانان با کمونیسم،حزب، کمونیسم کارگری و متد برخورد ما با مسائل و رویدادهای سیاسی اقدام به راه اندازی این کالج میکند. سازمان جوانان میخواهد به این منظور کلاسهایی را راه اندازی کند که بتواند ادبیات سیاسی و پایه ای کمونیسم و حزب کمونیست کارگری ایران را درآنها تدریس کند.

هر ترم، دوره ای 4ماهه دارد که در مجموع 9جلسه 1ساعت و نیم خواهد بود.


اطلاعات:

1. ورود برای افراد -با پرداخت شهریه- آزاد است.

2. فرمت این کلاسها: هرجلسه در دو بخش: ارائه متون معرفی شده از قبل که همه شرکت کنندگان بخش تعیین شده را خوانده باشند توسط مدرس(30 دقیقه) و بعد پرسش و گفتگو است(1ساعت).

3. شهریه این کلاسها هر ترم20 یورو است. پرداخت آن برای پناهجویان و همچنین افراد در ایران داوطلبانه خواهد بود.

4. مدیر کالج کیان آذر است.برای اداره و گرداندن کلاسها از اعضای هیئت اجرایی سازمان جوانان استفاده میشود.

5. مدرسین: اصغر کریمی، مصطفی صابر و حمید تقوایی هستند.

جهت اطلاعات بیشتر با آدرسهای زیر تماس بگیرید.

ایمیل: javanan.tamas@gmail.com تلفن تماس: کیان آذر 0046739248527

متون در نظر گرفته شده:

ادبیات کلاسیک کمونیسم: 1.مانیفست کمونیست2. کاپیتال3. تزهای فوئرباخ و متد مارکسیستی

ادبیات کمونیسم کارگری: 1.این حزب شماست2. مبانی کمونیسم کارگری3. یک دنیای

بهتر 4. تفاوتهای ما5. دمکراسی تعابیر و واقعیت ها6. ملت ناسیونالیسم و برنامه حزب کمونیست کارگری ایران