برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۰/۲۳

مسیح علی نژاد خبرنگار نیست یک فعال سیاسی وابسته به اصلاح طلبان حکومتی است.به نام هویت انسانی

دوستان من در حال حاضر
مسیح علی نژاد خبرنگار نیست یک فعال سیاسی وابسته به اصلاح طلبان حکومتی است ، بنابراین قبل از سوال در مورد دیکتاتوری شاه، بایستی خود و دوستانش را بازخواست کند و به همکاری این طیف با یکی از جنایتکارترین حکومت تاریخ ایران پاسخ دهد.
مسیح علی نژاد باید پاسخ گو باشد که چرا در زمان مصاحبه با آقای پهلوی طوری با او سخن گفت ، که او شهروندان ایرانی را شهروندانم خطاب کرد !
چرا او درباره ی پول هایی که توسط این خاندان ، از ایران خارج شد ، سخنی نگفت ؟
و چرا و چرا های دیگری که باید این مثلا فعال سیاسی پاسخ دهد آنان را.

با مهر
بهمن مرادیان پی

« جالب است که در هر مصاحبه ی او با خبرگزاری های مختلف ، سمت و شغل او تغییر می کند !»
« جالب است که در زیر نویس عکس او در این مصاحبه اش نوشته روزنامه نگار ! این را برای اطلاع عموم عرض که اگر او روزنامه نگار است ، پس در کل هیچ روزنامه نگاری نمی تواند ، خبر نگار باشد ! این یک باید است در روزنامه نگاری ، هیچ روزنامه نگاری نمی تواند خبرنگار باشد ! این یکی از پارادوکس های ایشان است ! »
«ایشان در قبل خبرنگار قشر اصلاح طلب بوده و با ... مطرح شده و در حال حاضر برای گروه های منحرف در حال جمع آوری مشروعیت است !»