برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۰۱

حقیقت


به نام هویت انسانیحمید تقوایی:
در جامعه ی سوسیالیستی ، کارل مارکس مهم است.
قید و شرط به نفع حقیقت ، به ضرر حقیقت است
.قید و شرط حقوقی حقیقت ، حقوق نیاز ندارد
حقیقت را باید گفت.