برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۰۲

اخلاقیات
در جوامع سرمایه داری ، انعکاس انسانیت ،سرمایه است.

کارل مارکس

----------------------------------------------------------------------

به نام هویت انسانی

پس ما باید با اتحاد تلاش کنیم و ابژکتیوی دیگر به جای این تفکر منفی

بیاوریم و با پشتکار علیه جامعه سرمایه داری آن را براندازیم.

و به گفتار کارل مارکس انقلابی عمل کنیم و بگوییم که چرا اخلاقیات

را در نظر نمی گیرید و مدام حرف از سرمایه می زنید ؟

چرا باید یک عده سرمایه در اختیار داشته باشند و یک عده از مردم محروم ، در فقر بسر برند ؟

فقر حاصله در جوامع جاری ، محصول دنیای سرمایه داری است ، زیرا ثروت را درست تقسیم نمی کنند.

تحلیل بهمن مرادیان پی