برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۰۳

فرزندی به نام دینبه نام هویت انسانی

از پدری به نام ترس و مادری به نام نادانی فرزندی به نام دین زاییده شده است.

با مهر

بهمن مرادیان پی