برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۰۹

این حزب شماست

این حزب شماست

می خواهم بگویم ، قلب کمونیسم کجاست ، می خواهم بگوییم حزب کمونیست کارگری قلبش کجا می زند.

من فکر می کنم ، ما شانس داریم ، برای اینکه اکثریت عظیم مردم در جهان کمونیست هستند و خودشان نمی دانند.

من فکر می کنم ، زیپ پوست هر انسان منصفی را باز کنید یک کمونیست بلشویک را می بینید ، که می خواهد از آن بیرون بیاید. در وجود تک تک ما سوسیالیست های پر حرارتی نهفته است که می خواهد از این قالب بیرون بزند. از قالب هایی که هیچ کدام از آنها ، از بدو تولد همراه ما نبوده اند.

قالب نژادی ، قالب مذهبی ، قالب ملی ، قالب قومی ، قالب سنتی ، قالب جنسیتی ، هیچ کدام این ها هویت ما را در بدو تولدمان شکل نداده اند. من معتقدم آن سوسیالیسم درونی ما ، آن آدم سوسیالیستی که داخل پوست جلد ماست ، زیر بار هویت هایی که در اول زندگی اش برایش تراشیده می شود ، مدفون است ، بار هویت هایی که آن ها را در فضا حس می کنید ، که هر روز هست.

به این حزب بپیوندید.

برگرفته از سخنرانی منصور حکمت.

http://www.wpiran.org/fa/component/content/article/28-educ/314-1389-09-21-19-20-31.html

http://cyoiran.com/